// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Хидрометеорологично осигуряване на източните морета.

„Зиме без дрехи, а лете без хлаб не тръгвай на път.“

Морското хидрометеорологично осигуряване (МХМО) в акваторията на далекоизточните морета и северозападната част на Тихия океан се осъществява от Управление ХМО на далеко източния регион на Русия. Те подготвят издаването на следните видове информация с общо назначение:

– денонощна и полу денонощна прогноза за времето и състоянието на морето;

– щормови предупреждения за опасни явления (ОЯ) и консултации;

– ежедневен хидрометеорологичен обзор.

Общото оперативно хидрометеорологично осигуряване на корабоплаването се извършва от районните управления на ХМС.

Основни обекти на Специалното МХМО се явяват морските пристанища, корабоплаването, геологопроучвателните работи, нефтодобивните предприятия и други. МХМО на потребителите със специализирана хидрометеорологична информация се осъществява по регламента, установен в съответните договори за СМХМО между териториалните УХМС и стопанските организации.

Прогноза, издадена за една и съща територия на морето от различни УХМС, могат да се разминават и могат да затруднят потребителите. Поради това с цел координация и уреждане на хидрометеорологичното осигуряване на далекоизточните морета и Тихия океан са разделени между УХМС по такъв начин, че да изключа възможността за съставяне на и предаване на хидрометеорологични материали от различни хидрометеорологични центрове за една и съща територия на морето.

Обмен на хидрометеорологична информация между УХМС на Далечния Изток се осъществява чрез радио метеорологичните центрове. Цялата информация постъпва в УХМС, където на нейна основа се съставят синоптични карти, прогнози за времето, щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ, а също консултации, които след това се довеждат до всички заинтересовани организации.

Далеко източните УХМС и подчинените им ЦХМС по своите зони на отговорност издават следните видове информационни продукти:

– денонощни и полу денонощни прогнози по пристанища с предварителен период до 72 часа;

– карта с фактическата ледова обстановка по данни от ИСЗ и корабни данни;

– денонощни и три дневни прогнози за времето;

– денонощни и полу денонощни прогнози за вълнението и обледеняването на корабите;

– денонощни прогнози за щормовите нагони по отделните пунктове и участъци от крайбрежието;

– щормови предупреждения за ОЯ;

– консултации за фактическата и очакваната синоптична ситуация;

– прогнози за състоянието на ледовата покривка (положението на границата на леда, разпределението на леда и т.н.);

– пет дневни карти за температурата на водата за риболовните райони;

– препоръки към капитаните пред рейса в лед;

– препоръки за оптималните маршрути за плаване.

Освен това се издават маршрутни прогнози за времето и вълнението на морето, месечни прогнози за времето, обледеняването на корабите, дрейфа на леда. При необходимост се издават уточняващи прогнози.

До потребителите тази информация се довежда в формата на морски бюлетин, декадни ледови обзори, във вид на справки, консултации и т.н. Освен това, информацията се докладва на ръководствата на пристанищата, капитаните на търговския флот, капитаните на ледоразбивателния флот и т.н.

Една от главните особености на плаването в далеко източните морета се явява тяхната сезонност. Татарския пролив, залива Петър Велики и значителна част от Охотско и Берингово море, а също акваторията на почти всички основни пристанища през зимните месеци са покрити с лед, което от части прави невъзможно даже движението на съвременните линейни ледоразбивачи. Поради това основната част на каботажните товарни превози се осъществяват през летния период.

На основата на обобщения хидрометеорологичен режим на шелфовата зона на остров Сахалин се определя като най-благоприятна по отношение на времето през годината (с минимална повторяемост на щормове) за провеждане на сондажни работи с използване на плаващи сондажни установки. За тези условия се подбират съответните типове оборудване, кораби и установки, технически възможности които позволяват да се извършват работи в сложните условия на Сахалинския шелф.

За изпълнение на работите се разработват план–схеми за хидрометеорологичното осигуряване на сондажните работи в открито море, в които е определен вида и реда на довеждане на хидрометеорологичната информация до ръководството на далеко източните морски нефтогазовите експедиции за дълбоко сондиране, изпълняващи разузнавателни сондирания на шелфа на остров Сахалин и непосредствено на плаващите сондажни платформи. Определен и съгласуван списък на ОЯ за периода на спускане и повдигането на платформата, нейната експлоатация в повдигнато състояние и при сондиране, а също обема от информация, предавана от плаващите сондажни установки в оперативните органи, каналите за предаване на взаимна информация.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар