// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Философите за Кабала.

„Книгата е мост към света на знанието.“

Моят учител Питагор, бащата на философията, все пак е възприел своето учение не от гърците, а по-скоро от юдеите. Затова той трябва да бъде наречен кабалист… Той е първият, който превежда неизвестната за съвременниците му дума „капала“ на гръцки език с думата „философия“.

Кабала не ни оставя да прекараме живота си в прах, а издига разума към върха на познанието.

Същото това тълкование на Закона, което било разкрито на Мойсей в Божественото откровение, се нарича „кабала“, което при юдеите означава „получаване“.

Общо съществуват две науки: …едната се нарича комбинаторика – тя е мерило за прогреса в науката… Другата разказва за силите на Висшите неща, които са по-високо от Луната и които са част от природната магия. Двете заедно се наричат от юдеите „кабала“.

Кабала се нарича способността за извеждане на всички Божествени и човешки тайни от Закона на Мойсей.

Буквалният смисъл на ТАНАХа се подчинява на условията на времето и пространството. Кабалистичният смисъл остава за векове, без ограничения за пространство и време.

Изучаването на кабала ти обяснява всичко!

Адам – първият човек, знаел добре кабала. Той познавал всички обозначения на нещата и затова дал на животните подходящи имена, които по съдържанието си показват тяхната природа.

Битие или език – това е адекватният субект на науката кабала… Затова става ясно, че нейната мъдрост в особена степен управлява всички останали науки.

Науки като теология, философия и математика взимат принципите и корените си от нея кабала. Затова всички тези науки са подчинени на тази мъдрост; и техните принципи и правила са подчинени на нейните принципи и правила и затова тяхната аргументация е недостатъчна без нея.

Кабала дава непроизносимо име на висшия принцип; от него тя извежда под формата на еманация на втора степен четири принципа, от които всеки се разклонява на дванадесет, а те на свой ред – на 72, и т. н. до безкрайни следващи разклонения, както съществува безкрайно количество видове и под видове….

В крайна сметка се получава, че всичко Божествено може да доведе до един Първоизточник, също както и цялата светлина, която свети от векове и сама по себе си и изображенията, които се отразяват в множеството огледала и в толкова отделни предмети, може да доведе към един идеален формален принцип – източника на всички тези изображения.

Тъй като хората не са имали верния ключ към Тайната, то страстта към знания, в крайна сметка е била сведена до различен род нелепости и поверия, от които възниква „вулгарна кабала“, която е далече от истинската кабала, а също различни фантазии под лъжливото наименование магия и с това се пълнят книгите.

Истинска естетика – това е кабала.

Кабалистичния подход към ТАНАХа – това е херменевтика, която отговаря в убедителна форма на самостоятелността, на чудесната оригиналност, многостранност, всеобхватност, неизмеримост на съдържанието.

Кабала не е продукт на Средновековието, нито на александрийското мислене. Незаличимият печат на нейния древно еврейски произход и съществената разлика от неоплатоническото учение виждаме в особения първобитен реализъм и целенасочен монизъм на този своеобразен възглед за света.

Характерно за цялата гръцка философия и изцяло съхранената в неоплатонизма противоположност между света на постигнатите чрез ума същности, областта на истинското, действително битие и света на материалните явления – тази дуалистична противоположност отсъства в кабала (за нея материалният свят е само последната, крайна степен на реализация и въплъщение в истинската същност).

Идеята за човека като за микрокосмос, толкова многократно изказвана във философската литература от старото и новото време, никъде не получава такова задълбочено тълкувание, както в кабала.

В кабала самоосъзнаването на човека достига до върха.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар