// Вие четете...

Морал и Православие

Учение за благочестие.

„Всичко направено от тебе, при тебе ще се върне.“

Учение за благочестие.

Учението за благочестие може да бъде правилно изложено само ако то е в съответствие с книгата за Православното изповедание, одобрена от православните източни патриарси, за основа може да се вземе изречението на апостол Павел за това, че най-същественото в сегашния живот на християнина трябва да бъдат Вярата, Надеждата и Любовта.
Символът на вярата е учението в което християните трябва да вярват, а именно:
– Вярвам в един Бог Отец, Все държащ, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо;
– И в един Господ Исус Христос, Сина Божии, Единородния който е роден от Отеца преди всички векове; Светлина от Светлината, Истински Бог от Бога истински, роден, не сътворен, единосъщен с Отеца и чрез Когото всичко е станало;
– Който заради нас, човеците и заради нашето спасение слезе от небето и се въплъти от Светия Дух и Дева Мария и стана човек;
– И бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан;
– И възкръсна в третия ден, според Писанията;
– И възлезе на небесата, и седи отдясно на Отеца;
– И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край;
– И в Светия Дух на Господ, Животворящ, Който от Отеца изхожда, комуто се покланяме и Го славим наравно с Отеца и Сина, и който е говорил чрез пророците;
– В една свята, вселенска и апостолска Църква;
– Като изповядвам едно Кръщение за опрощаване на греховете;
– Като чакам възкресение на мъртвите;
– И в живота в бъдещия век. Амин.
Учението за вярата е съставено от Отците на Първия и Втория вселенски събор. Вселенски събор е събрание на пастирите и учителите на християнска съборна Църква, по възможност от цялата вселена, за утвърждаване на истинското учение и добрия ред между християните.
До момента има седем вселенски събора, като правилото за тяхното свикване се основава на примера на апостолите, които свикали събор в Йерусалим, както и думите на самият Господ Исус Христос, че този които ги нарушава се лишава от благодат. Свикването на събори и определянето на тяхната цел се налага от това, че още от самото начало дяволът полага всички свои усилия да подменя Истината с лъжа. За изобличаването и осъждането на появяващите се лъжеучения, вследствие на което, пазителите на Божествената истина, приемниците на светите апостоли, епископите, се събирали на събори, като целта е била чрез вселенския съборен разум да изяснят задължителното и неизменно учение на Църквата.
Първият вселенски събор бил свикан за утвърждаване на истинското учение за Сина Божии, срещу лъже учението на Арий. Вторият вселенски събор бил свикан за утвърждаване на учението на Светия Дух, срещу лъже учението на Макединий. На тези събори отците са съставили, на първия събор – 20 правила (канона), а на втория – 7.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар