// Вие четете...

Местни признаци

Трябва ли да очакваме дъжд, ако …?

Вярно ли е твърдението, че ако лястовиците летят ниско, то трябва да се очаква дъжд?

Снижаването на полета на лястовиците е вследствие на преместването на насекомите в приземния слой въздух, с които те се хранят. Съществува мнение, че тези комари с които лястовиците се хранят са чувствителни към измененията на атмосферното налягане при подхождането на циклон, тоест когато налягането пада, насекомите се снижават, а лястовиците ги следват.

Както знаем циклоните с идването си носят влошаване на времето. По такъв начин, признакът за влошаване на времето е верен до толкова, до колкото понижаването на налягането влачи след себе си преход към влошаване на времето и падането на валежи от дъжд. Това се случва доста често, но все пак не винаги.

Може ли овлажняването на солта в солницата да е признак за дъжд?

Солта в солницата може да овлажнее вследствие високата влажност на въздуха, независимо от това с какво е свързана тя, дали това е в резултат на влажния въздух в помещението или се дължи на влагата съдържаща се в мъглите и т.н.

Ако солта овлажнява в добре вентилирано помещение, където свободно прониква външен въздух, трябва да се очаква падането на дъжд.

Коментари

3 Коментара към “Трябва ли да очакваме дъжд, ако …?”

  1. Тези суеверия, както ги наричаме, са си верни. Те си имат научни обяснения – за лястовиците и дъжда особено, но едно време само забелязали връзката между явленията.

    Posted by доставка на хранителни стоки | 17.12.2011, 18:02
  2. От написаното излиза, че по-скоро има вероятност да вали дъжд отколкото да няма при съответните признаци…или поне аз така го разбирам.

    Posted by супермаркет | 04.05.2012, 8:48
  3. Да с това снижаването на полета на лястовиците е вследствие на преместването на насекомите в приземния слой въздух, с които те се хранят. Нямах представа, че съществува мнение, че тези комари с които лястовиците се хранят са чувствителни към измененията на атмосферното налягане при подхождането на циклон, тоест когато налягането пада, насекомите се снижават, а лястовиците ги следват.Това е любопитна информация, която е добре да знаем и да обогатим своята обща култура.

    Posted by Анонимен | 30.11.2012, 11:46

Публикувай коментар