// Вие четете...

Въпроси за времето

Трудни и любопитни въпроси за времето.

„Да учиш без да мислиш е глупаво, да мислиш без да учиш – гибелно. Прави за друг, учи за себе си.“

Трудни и любопитни въпроси за времето.

Наред с безчислените въпроси „защо” за обкръжаващия ги свят, децата задават въпроси на големите и за времето, при това съвсем неочаквано. Не винаги е възможно на тези въпроси да се отговори лесно, не само поради това, че не всички очевидни неща са достъпни за разбиране от детето, но и поради това, че децата с тяхната наблюдателност са способни да обърнат внимание на детайлите, изплъзващи се на вниманието на възрастните.
Интересно е да се отбележи, че децата за времето, както и въобще за всички природни явления, доста често питат, независимо къде се намират в града, селото или на вилата. Разширявайки кръга на наблюдение, възможността да видят целия небосвод до самия хоризонт, водата в реката или езерото с естествени брегове, животните на свобода, всичко това стимулира процеса на познание, поражда потребността от питане за неща.
Защо например, при студено време от автомобилния ауспух излизат кълба пара, приличащи на облаци, а при друго време излиза само дим?
В студено време зад автомобилите действително възникват не големи облаци, но това не е пара, а малки капчици вода и ледени кристали. Водната пара е невидима за човешкото око, тя е прозрачна, както и другите газове, влизащи в състава на въздуха. Тези облаци се наричат кондензационни, те възникват от водната пара, която се образува при изгарянето на горивото. При студено време излизащата от ауспуха водна пара, мигновено се охлажда, преминава във водни капки или в ледени кристали, които пък от своя страна образуват кондензационна следа или облачета. При по-топло време кондензацията на парата се оказва недостатъчна и остава невидима. Димът от ауспуха се появява в резултат на непълното изгаряне на горивото и това може да се случи при всякакво време.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар