// Вие четете...

Животните и растенията

Телесната температура на животните

У всички ли животни температурата на тялото е приблизително постоянна?

Не, далече не у всички. По топлинния режим на тялото животните се делят на две групи: студенокръвни – не притежаващи механизъм за терморегулация, който е причина за поддържането на температурата на тялото на относително постоянно ниво и топлокръвни – притежаващи такъв механизъм.
Температурата на телата на студенокръвните се колебае в доста широки граници, следвайки най-общо казано температурата на околната среда. На температурата на тела на тези животни освен външната среда, значително влияние оказват процесите на обмяната на веществата (метаболизмът), свързани с отделянето на топлина.
Температурата на телата на такива животни може да се повиши под въздействието на слънчевата радиация и да се понижи за сметка загубата на топлина, вследствие изпаренията от повърхността на тялото.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар