// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Тайната на принципа „Разделяй и владей!“

„Когато знатните се забавляват, протоллюдието живот губи.“

Именно това създаване на „каша в главата“, създаване на „калейдоскоп“ в умовете на хората е позволило на „жреците“ – демони да осъществяват в продължение на столетия първичното „набухване на маята“ в съзнанието на всеки човек: „Кое е първично: материята или съзнанието (духа)?“ И човек търси истината там, където не може да я намери никога, защото нея там просто я няма (рис. 9–21). Човекът са го поставили пред избора на едната лъжа от две лъжи.

Именно това лежи в основата на принципа за управление на хора, страни и народи под лозунга „Разделяй и владей!“, концептуалния принцип на несправедливостта и безнравствеността, който действа и до сега. На основата на този безнравствен принцип на измама и противопоставяне на хората едни срещу други са построени материализма и идеализма, две противоборстващи философски учения. Именно в скритата методология, чрез скритата правилна представа за заобикалящия свят е скрита тайната на безнравствената концептуална власт на несправедливото общество.

Но именно от позицията на тези лъжливи философски учения строят своите идеологии съвременните партии и движения. Едни са готови да дадат живота си „за царя“ (православие в трактовка БПЦ – в основата е идеализма), други „за генсекретаря“ (марксизъм – в основата е материализма). Но и едните, и другите не са прави!

Спомням си, разказва К. Петров, беседата с един от видните авторитетни старци на Оптиновата пустиня – отец Илия. Преди своята служба в Оптиновата пустиня старецът отец Илия бил монах в Атонския манастир в Гърция и според разказа му там, в продължение на 5 години чакал Светия Дух, живеейки в пещера в пълно уединение. Срещата се състоя през лятото на 1996 година непосредствено в Оптиновата пустиня, която е под Козелск, в който през 1967 година постъпих на служба лейтенант от ракетна дивизия. Тази среща организираха ръководителите на РОД (руското общонародно движение), в което аз след предсрочното си уволнение от армията бях приет за ръководител на информационно – аналитичния център. На тези ръководители на РОД много им се искаше да проверят на практика действието на теоретичните положения на КОБ по отношение на РПЦ. Затова те си избраха формата на „информационния бой на гладиатори“, а самите те заеха позицията на наблюдатели на ставащото на арената и не се намесваха. Аз осъзнах този прийом след срещата. Всъщност, след това на мен много често ми се налагаше да изпадам в такива ситуации.

Няма смисъл да описвам подробно всички частни детайли от срещата. Установи се главното: Когато заговорихме за положението на нещата в днешна Русия, то нашите мнения (на отец Илия и моето) съвпаднаха: ситуацията е сложна и тежка.

А когато заприказвахме за това какво трябва да се прави, за да се измени ситуацията към по-добро, мнението на стареца Илия се сведе до това, че е необходимо хората да ходят на църква, да се молят, да четат светото Евангелие и т.н. На моя въпрос за това кой, например, ще заведе в църквата малолетния, чиито баща е пияница, а майка му скита, не чух ясен отговор, а последваха общи разсъждения за това, че с тези въпроси (с такива деца, безпризорни и т.н.) е длъжна да се занимава „властта“.

Подобни отговори последваха и по други прозаични въпроси за живота на хората „какво да се прави?“ за храна, дрехи, обувки и подобни неща. Отговорите и разсъжденията на Илия могат да се сведат до тезата: „Църквата отговаря за душите на хората, а „властта“ – за материята“.

Но нали човек има и душа, и тяло. И те съществуват заедно.

Човек е материален. Той се състои от твърда материя, течна, газообразна, има биополе.

Човек има напълно определено информационно състояние както външно, така и вътрешно: индивидуален вътрешен вид, индивидуално състояние на вътрешните органи.

Всичко това (и материята, и информацията) в човека са ораз-МЕР-ени, характеризирани с мери. Ръст, тегло, цвят на косата и т.н. – всичко това са частни мерки на общата пълна мяра на човека. И най-главната мяра в човек се явява алгоритъма на работа на неговия главен мозък, тоест правилата на живота, от които човек се ръководи. Тези жизнени правила на всеки човек и определят неговата душа, неговата нравственост, неговата степен на съответствие с Бога. (За всичко това ще говорим подробно по-нататък.).

От позиция на триединството ясно формулирах и разложих „на парчета“, всичко това и показвах, че при такъв подход, когато едни отговарят за „душата“, а не ги интересува „материята“ (т.е. не ги интересува бита на човека, неговото жизнеобезпечаване), а други „отговарят“ за „тялото“ („материята“), при което отговарят „безотговорно“, то излиза, че един човек го „разкъсват“ на две части. А кой трябва да отговаря за целия човек?

И когато накрая формулирах и обосновах това, у отец Илия настъпи шок. Той нищо не можа да каже… и замълча. Неговото „обкръжение“ веднага се засуети, измисляйки, че „батюшка устал – татенцето се е уморило“, че „ време е да си почине“ и т.н.

С това разговорът приключи, а ръководителите на РОД на практика се убедиха в силата на теоретичните основи на КОБ (Концепция за обществена безопасност).

Оттук произтичат две противоборстващи за господство над хората власти:

– „светската“ власт;

– „духовната“ власт.

В Рус винаги е съществувало противопоставянето между тях от момента на внедряване на юдохристиянството. Спомнете си: „сенат“ и „синод“, царе и патриарси. Сега Алексий-II даже свои награди учреди, свои ордени, медали … Президента има свои награди, патриарха – свои. Кой кого?

Огледайте се наоколо и се замислете. Нас навсякъде ни поставят пред избор:

– „Кой строй е по-добър: капитализма или социализма?“ – А това е тъпотия! И в едното, и в другото – тълпо – “елитарна“ система, неволен робовладелски строй. Само че в едната пирамида „елита“ на върха е или от царско семейство, или от бизнесмени, или от демократи, а в другата пирамида „елита“ е или от партийни съветски номенклатури (от „слуги на народа“), или от патриоти – национали;

– „Коя икономика е по-добра: плановата или пазарната?“ – И това е глупост. И то каква?! План – това е, какво трябва да се направи, какво трябва да се достигне. И план задължително трябва да има. А пазарът е един от начините за достигане до целта. При това много добър начин. Но това е само начин. И когато противопоставят града, в който трябва да стигнеш (плана), с пътя, по който трябва да отидеш в този град (пазара), то това се нарича шизофрения. Затова не трябва плана да се противопоставя на пазара. Пазарната икономика трябва да се осъществява по план! По нататък ще разгледаме „икономиката“ по-подробно.

– „Коя партия в САЩ е по-добра: демократическата или републиканската?“. Това също е глупост, та нали и двете партии изразяват интересите на своя господар – глобалната финансова мафия. И когато трябва в САЩ нещо бързо да се измени, тази мафия вкарва в щатския „бял дом“ демократите, а когато трябва да се стабилизира ситуацията, мафията вкарва републиканците.

Същото се отнася и за руските партии. Самите те не разбират, че работят за един господар – същата тази глобална мафия, която си е поставила за цел да се разруши Русия. А на народа му замайват главата с изборни процедури (дури на руски „глупаци“): „Избирайте по-добрите!“ А как да се избира между „холера“ и „чума“, когато всички тези партии са еднакви, от гледна точка на поддържане на робовладелството в Русия, все същата тълпо – “елитарна“ пирамида.

Всички телевизионни, радио и печатни СМИ, всички политолози и социолози също биват използвани с този прийом. Замислете се например над това как протичат запитванията към телезрителите по някой проблем. Дават се два – три отговора на поставения въпрос и зрителят е длъжен да избере един от отговорите. А ако всички подготвени отговори са грешни? Но обявителят не се замисля за това … Така се програмира мнението на милиони хора за решаването на един или друг проблем. С тази цел канят в предаванията „авторитети“ и поставят зрителите и читателите на вестници пред избора: „Кой е прав?“ „Кое мнение е вярно? Избирайте!“.

Именно това лежи и в основата на противопоставянето на науката и религията. Хората, неспособни да възприемат света такъв, какъвто е той наистина и не можещи да мислят адекватно на Обективната Действителност – такива хора лесно се угнетяват и се грабят “изящно“ и „културно“, и то така, че те дори не биха разбрали това! За да се прави това, трябва да се скрие от хората методологията на самостоятелно познаване на света и да се формира в тях „калейдоскопичен идиотизъм“. Такива хора лесно се управляват, тях лесно ги лъжат. В продължение на няколко хилядолетия именно това се е реализирало чрез принципа: „Разделяй и владей!“ (рис. 9–21).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар