// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Тайната на „обрезание господне“.

„… и Моят завет ще бъде върху тялото ви завет вечен“. (Кн. Битие).

В т.нар. „свещени“ книги е скрита загадката на много велики тайни. Да се обърнем към Библията – Книгата на Свещеното Писание за Стария и Новия Завет. В Книга Първа на Моисей „Битие“ (цитираме от изданието на Московската Патриаршия от 1990 г., осъществено с благословията на Светейшия Патриарх Московски и на цялата Рус АЛЕКСИЙ II) четем:

„17.1 … и Господ се яви на Авраама и му рече: Аз съм Бог Всемогъщий, ходи пред Мене и бъди непорочен;

17.2 … и ще сключа Моя завет между Мене и тебе, и много, твърде много ще те размножа.

17.4 … ти ще бъдеш баща на много народи…

17.6 … и царе ще произлязат от тебе…

17.7 … за да бъда Бог на тебе и на твоите потомци след тебе…

17.8 И ще дам на тебе и на твоите потомци след тебе на земята… цялата (К) Ханаанска земя, за вечно владение; и ще им бъда Бог.

17.9 И рече Бог на Авраама: а ти запази Моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им.

17.10 Този е Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и между твоите потомци след тебе (в родовете им): целият мъжки пол у вас да бъде обрязан;

17.11 Обрязвайте крайната си плът: това ще бъде знак на завета между Мене и вас.

17.12 На осмия ден след раждането да бъде обрязан между вас във вашите родове всеки младенец от мъжки пол, както роденият в дома, така и купеният със сребро от някой друго племенник, който не е от твое семе.

17.13 … и Моят завет ще бъде върху тялото ви завет вечен.

17.14 А необрязаният от мъжки пол, който не обреже крайната си плът (на осмия ден), тая душа ще се изтреби измежду народа си; защото той е нарушил завета Ми“.

Какво означава този завет от гледна точка на съвременното знание?

Както е известно, мозъкът на човека има две полукълба: ляво и дясно, като дясното отговаря за процесно – образното мислене, а лявото за абстрактно – логическото. В човека има също съзнание и подсъзнание, като в подсъзнанието се пази всичката информация – генетично наследима и постъпваща в процеса на живота на човека. Подсъзнанието е като хранилище, склад. Съзнанието обработва постъпващата в човека информация от „вътре“ и от „само себе си“ от рецепторите (зрение, слух, обоняние, осезание, вкус, биополе). Съзнанието обработва всичко това, доставяйки при това каквото е нужно и от подсъзнанието (от склада, хранилището), а един път обработени, то складира резултатите в подсъзнанието (на съхранение).

Всички те: дясно полукълбо, ляво полукълбо, съзнание, подсъзнание – работят не „както им падне“, а в определена последователност. Тази „последователност“ на действията по научному се нарича „алгоритъм“.

В човека този алгоритъм не се появява веднага. Той се строи (изработва се) на базата на наследствеността (генетиката), а така също и под въздействието на заобикалящата го среда. Формирането (изработването) на този алгоритъм върви по строго определена генетична програма, заложена във всеки човек. Тоест всеки човек във всеки период от своя живот е длъжен да усвоява определени знания и навици в съответствие със заложената в него генетична програма. И ако той в определеното за това време не усвои това, което е било предвидено от генетичната програма, то такъв човек ще бъде ощетен в нещо, защото по-късно той не ще може да усвои това, което е трябвало да усвои по-рано. За това руската пословица гласи: „Не си ли се научил като Ванката и като Иван Иванич няма да се научиш!“ Ярък пример затова са хората от типа „Маугли“. Малцина знаят, че ако детето на няколкомесечна възраст се възпитава сред животни (напр. по вълчи стериотип като Маугли), а на възраст от 8, 10 и повече години се окаже сред хората, то е невъзможно да научиш такова дете да говори човешки език! Такъв човек има ръце, крака, глава, очи, уши, език… но не ще може да говори! И ще е невъзможно да се научи да говори! Защо? Ами защото, генетичната програма налага строги времеви рамки за усвояване от човека на каквото и да било, в това число и на формирането на човешкия алгоритъм за обработка на постъпващата чрез неговите рецептори информация. И много е важен най-ранния момент от формирането на този алгоритъм, самото начало на отработка на тази генетична програма.

Човекът се ражда. Той започва да възприема заобикалящия го свят такъв, какъвто е: формите, звуците, вкусът на майчиното мляко, слънчевите лъчи… Всичко това е естествено, всичко това го има в реалния живот. И алгоритъмът започва да се формира правилно, а генетичната програма се отработва в естествен вид…

Но в този момент на малкото човече му нанасят удар в едно от най-чувствителните места. БОЛИ!!! И мозъкът на такова малко човече за известно време „мисли“ само за тази болка, „зацикля“ на нея, и… престава правилно да възприема заобикалящия го свят, престава да отработва Естествената генетична програма по формирането на правилен алгоритъм на работа на главния мозък. Тоест „обрязването“ води до изкривяване в алгоритъма на работа на главния мозък у човека. В терминологията на КОБ това означава изкривяване на мярата в човека.

За да си представите образно механизма на действие на „обрязването“, представете си зидар, който зида тухлена стена. В самото начало на своята работа той допуснал малка, мъничка грешка: излял бетонната основа лекичко, съвсем леко накриво, с лек наклон. После, изграждайки стената от тухли, стената все повече ще се накланя, грешката ще стане очевидна, а стената може и да падне. Но ако стената може да я бутнете и да я иззидате наново, то с човек така няма да се получи…

Изкривяването в алгоритъма на работа на главния мозък се отразява и на генетиката на самия човек, а при възпроизводството на цели поколения такива „обрязани“ – грешката в генетиката расте, което също така довежда до такова своеобразно „рушене на стената“. Статистика на такова „рушене“ по отношение на евреите е дадена от Ц. Ломброзо в труда му „Гениалност и умопобъркване“ (издание Ф. Павленков, С. Петербург, 1892 год), свидетелстваща за „необяснимата“ склонност на евреите към пречки / пречене в ума, няколко пъти надхвърлящо подобна „склонност“ при другите „раси“ (по думите на Ломброзо).

Хора с такъв изкривен алгоритъм на работа на главния мозък се управляват по-лесно: изменяйки съзнанието, може да се въздейства директно на подсъзнанието. На тях по-лесно им се внушава, тях по-лесно ги „зомбират“, казано на съвременен език.

Тоест, в резултат на такава операция, извършвана в продължение на много поколения, се формира, използвайки кибернетична аналогия – дезинтегриран био робот на човешка елементна база, който благодарение на изкривяване в психиката, се управлява без структурно дистанционно от един Център, с изменяне на съзнанието чрез подсъзнанието („дезинтегриран“ – раздробен на много елементи).

Могъл ли е Бог да измисли такава „зла шега“, като „обрязването“, и да я завещае на своя „богоизбран“ народ? Разбира се, че не.

Също така, ако погледнем който и да било православен календар, то ние ще намерим там много празници, годишнини и паметни дати. Сред многото празници църквата отделя няколко „Велики празника“. Към такива „Велики празници“ се отнася „Обрезание Господне“, празнуването на който се пада на 14 януари по нов стил (1 януари по стар стил), тоест точно 8 дни след празника Рождество Христово. Много вярващи даже не се замислят над същността на „Обрезание Господне“. Те не се замислят за това, че е трябвало и за какво е трябвало да се „обреже“ „Господа Бога“. Но и тези, които знаят, че са „обрязали“ Господа, не знаят за какво се прави това по отношение на всички евреи. Няма значение, нали е празник!

Между другото, „Евангелие от Тома“, апокриф от ръкописа на Наг-Хамади (а този, между впрочем, и други апокрифи, ги крият от болшинството хора), причислен към гностицизма, съобщава за въпроса, зададен на Христос: „58. Учениците му го попитали: Обрязването полезно ли е или не? Той им отвърнал: Ако е било полезно, то техния отец щеше да ги зачева в майките им обрязани. Но наистина в обрязването няма никаква полза“ (Цитирано по „Апокрифи на древни християни“, Москва, „Мисъл“, 1989 г., стр.256). Очевидно е, че това няма нужда от коментар.

Тези, които са запознати с източните учения (енерго информационните центрове на човешкия организъм), твърдят, че чакрите се задействат в определена последователност в течение на първите две седмици след раждането на детето. По тяхно мнение обрязването на осмия ден нарушава влизането в действие на сърдечната и по-високите чакри в човека, които отговарят (според тези източни учения) за любовта и висшата духовна и интелектуална дейност.

Обрязването в по-късна възраст, както това се прави исторически у мюсюлманите, също нарушава информационния фон на работа на главния мозък, тъй като определена част от неговите многофункционални зони зацикля при обработката на информацията, постъпваща при постоянно отворената (което е противоестествено) глава на половия член: тоест разума се потиска от сексуално – инстинктивна информация. Що се отнася до Корана, там няма да намерите препоръчване за „обрязване на крайната плът“. Напротив, в Корана има стихове, които може да се разбират като неудобство от обрязване. Например, сура 4:

„117 … те призовават само сатаната, отстъпника. 118. Проклел го е Аллах. И каза (сатаната): „Аз непременно ще заграбя от Твоите рабове обязания дълг, и ще ги отклоня от пътя (…) и ще им заповядам, и нека те да изменят творението на Аллаха!“. Коментарите също са излишни.

Тогава кой и защо е измислил и реализирал това на практика? Това е било направено по замисъл на древно египетското жречество, на което е била нужна специфично немислеща, лесно внушаема армия от био роботи за осъществяване на господство над цялото Човечество.

Био роботът не може да действа самостоятелно, на него му е нужна програма. И такава програма на „обрязаните“ племена е била дадена в хода на Синайския тур – поход под ръководството на „екскурзовода“ Моисей. Преди всичко, истинският Мои сей (Мой син) е бил унищожен, а лъже – Моисей е водил нещастните хора из пустинята 40 години! Защо? В условията на пустинята старците бързо са умирали (жега, жажда и други несгоди). Тези, които са се раждали, вече не са можели да чуят разказите на своите баби и дядовци. При тази загуба на връзката между поколенията се появил „Иван, не помнещ своя род“. Те не са работели, хранили са се със стрита маннова каша, която нощно време и по-точно рано сутрин преди изгрев са събирали на определени места, на които е била закарвана по-рано по команда на жреците. И само един „жрец – екскурзовод“ лъже – Моисей е знаел, на къде да ходят, кога да тръгнат към определеното място да събират „манна небесна“.

С какво са се занимавали всички тези хора в пустинята? Ами ето с какво. Денем – марш на скок по пустинята, а вечер „жреца – екскурзовод“ е провеждал занятия по „бойна и политическа подготовка“. Какво им е преподавал? Четем нататък в „Свещената Книга на всички времена и народи“ – БИБЛИЯТА.

Второзаконие:

4.1 И тъй, Израилю, слушай наредбите и законите, които аз (днес) ви уча да изпълнявате, за да бъдете живи (и да се размножавате) и да отидете и наследите оная земя, която Господ, Бог на вашите отци, ви дава (в наследство);

23.19 Не давай на брата си (по контекста – юдай) с лихва нито сребро, нито храна, нито нещо друго, което може да се дава с лихва;

23.20 на чужденец давай с лихва, а на брата си не давай с лихва, за да те благослови Господ, Бог твой (т.е. дявола, ако по съвест разглеждаме смисъла на препоръката), във всички твои работи в земята, която отиваш да я завладееш.“;

28.12 и ти ще даваш назаем на много народи, а сам няма да вземаш назаем;

Книга на Пророка Исаия:

60.10 Тогава синове на другоземци ще градят стените ти, и техните царе – ще ти служат; защото в гнева Си те поразявах, но в благоволението Си ще бъда милостив към тебе.

60.11 И твоите порти ще бъдат всякога отворени, няма да се затварят ни денем, ни нощем, за да се принася при тебе имотът на народите и да се довеждат техните царе.

60.12 Защото народ и царства, които не поискат да ти служат, ще загинат, и такива народи ще бъдат съвсем изтребени.“

Такава програма е заложена в дълговременната памет на дезинтегрирания био робот, която той, изпълнява в продължение на много столетия след разпръсването си и посява в телата на другите народи. Т.е. в хода на „Синайския тур – поход“ e била създадена специфична армия, въоръжена не с лъкове и стрели, не с копия и мечове, а въоръжена с информационно оръжие – доктрината на поробване на страни и народи посредством лихварството и други средства за измама на хората. И тази войска постепенно я разселили по целия свят.

А равините – това са „пастири“, които с „възела на юдаизма“ пасат тази войска, този колективен биоробот, носещ в себе си програмата за завоюване на световно господство. Но „пастирите“ също не са свободни и винаги си имат господар. Ако отново се обърнем към „Свещената книга“, то ние ще видим, че от всички „равини“ на 12-те колена Израилеви едно коляно е доста „по-равно“ от другите колена – „левитите“. Кои са те? А това е древно египетското жречество, което тихо и безшумно се е скрило в коленете на Левия и станало „левити“. По-подробно за всичко това може да се запознаете в работата за „Синайския тур поход“, която е дадена в приложението. Именно левитите имат достъп до „светая светих“ на древно египетското жречество и именно те дават тълкувания на „свещените писания“. Че това е именно така свидетелстват откритията на съвременните учени: „Група изследователи от Израел, Канада, Англия и САЩ, извършвайки огромен труд, публикува своите резултати в списание „Nature“. Изучавайки наследствения материал на равините в общините на евреите – ашкенази (Централна и Източна Европа) и сефардите (Южна Европа), те се убедили, че всички свещеници, даже и в отдавна разделените общества, действително произхождат от един праотец по мъжка линия. Генетичната разлика между свещениците и техните паства в местните общини е много по-голяма от разликата между равините на отделените една от друга диаспори (вестник „Новый Петербург“, 1997 г.).

Историческите факти доказват, че древно египетското жречество е успяло да осъществи описаните по-горе планове да се трансформира в коляното Левия и за много столетия да сформира цяла система над държавни управления на страните и народите на планетата Земя, наречено в КОБ Глобален Над юдейски Предиктор (рис. 6–1).

В тази система на управление всичко е йерархично: на върха са съвременните левити във вид на световно окултно правителство, по-ниско – равината – идеологическото управление, още по-ниско –еврейството като периферия и сляпо оръдие на своите господари. Схемата е съставена въз основа на голям брой източници, в това число секретни документални филми на КГБ, станали достъпни след 1991 година. За разширяване на социалната база етническият произход при тях се определя по майчина линия. На базата на този принцип успешно действа така наречения „институт на еврейските жени“. Ако на един руснак жена му е еврейка, то децата от този брак се смятат за евреи, с всички произтичащи от това последствия. Примери и изводи всеки читател може да си намери сам в житейския си опит. В качеството на забележителен пример ще отбележим само, че княз Владимир – Красно Солнешко е бил извън брачен син на княз Светослав и еврейката Малки. Така че, инициативата на Владимир за покръстване на Рус в юдо християнството с едновременното унищожаване на руското национално жречество се е родила не напразно и не от нищото. Какви са последиците за Рус свидетелства историята на Русия, изпълнена предимно с междуособици, разделения, войни и страдания на народа. А така наричания „еврейски въпрос“ като дамоклев меч виси неотстъпно над всяка непокорна глава

Рис. 6–1

Когато това оръжие (еврейството) престава да изпълнява своята роля в необходимия смисъл, набързо се освобождават от него, завоалирайки същността на ролята му, в това число (и на първо място) по пътя на изкуственото разпалване на антисемитизъм и организиране на еврейски погроми. Лошите ненужни био роботи ги унищожават с ръцете на „възмутената“ тълпа (а реално – нарочно възбудена за тази цел). На глобалния предиктор не му е жал за паразитите, той си има отработена технология за изработване на био роботи, които ще изпълняват поставените задачи по-добре от предшествениците си.

В края на 19-ти век ГП е разбрал, че развитието на технократичната култура ще приближи края на глобалното управление на Човечеството по библейската концепция. ГП е започнал да търси решение на този проблем (за това ще бъде разказано по-долу). Тогава у ГП е възникнал такъв въпрос: „А какво да прави със създадената от ГП мафия – еврейство?“. Този въпрос породил две тенденции за неговото решение в средите на ГП:

– да превърнат евреите от мафия в народ;

– да съхранят еврейството в качеството на мафия, тоест оставяйки ги да бъдат „избран народ“.

Затова не случайно именно по това време „се появява“ Теодор Херцел – „основоположник на ционизма“.

Необходимо е да се отбележи, че подпомагайки образуването на държавата Израел и Еврейската АО в СССР, И. В. Сталин реализирал първата тенденция, сривайки плановете именно на тези, като работили за втората.

Именно затова другарят Сталин е причислен към „тях“ (ГП и неговата периферия – изпълнители – евреи) към злодеите, въпреки че разумните евреи, замисляйки се върху съдбата на еврейството, би трябвало да му издигнат паметник.

Борбата на двете тенденции по решение на „еврейския въпрос“ на глобално ниво се обновява с всички произтичащи през последните години трагични събития в Израел. Тази част на ГП, която смята, че еврейството трябва да стане народ и да живее в своята историческа родина (ционистите), призовават евреите да отиват в Израел, за да работят и живеят там. Тази част на ГП, която смята, че еврейството трябва да остане разпръснато, а не да се връща в Израел, тази част на ГП чрез ръцете на покойния Ясер Арафат и неговите последователи устройва терористичните актове срещу евреите, плашейки по този начин всички евреи, които биха искали да живеят в Израел.

Съдейки по всичко това, периферията на ГП, внедрена в тялото на руския народ, се справя с възложената й задача, затова я готвят за поредното „обрязване“. Именно затова „демократическите“ СМИ така се стараят да разпалят звяра на „антисемитизма“ сред народа. Ще разбере ли всичко това еврейската периферия, ще престане ли да бъде био робот и да започне да работи по друга програма, програма за спасение на Русия (и на себе си в това число), или безропотно ще продължи движението си в зададеното й „отгоре“ направление? Така наричания „еврейски въпрос“ може да бъде правилно разгледан и изследван само с помощта на разбирателния апарат на ДОТУ и с разглеждане на глобалния исторически прогрес. Именно това е направено в КОБ.

Вижте как интересно се построява „мавзолея“ от юдаизма и лъже – християнството (рис. 6–2).

Рис. 6–2

При това и едното, и другото учение е описано в една и съща „свещена книга“ – Библията. За евреите – Стария Завет. (Еврейската Тора не е нищо различно от „Петокнижие“ на Моисей от Стария Завет. А за християните – Новия Завет. На евреите се внушава, че те са „богоизбрани“, че те са длъжни да господстват над другите (т.е. да управляват). А на християните се внушава, че щастие на Земята не може да има, че щастието е там, на Небето, в Рая. И ако „рабите божии“ се държат добре, слушат своите господари – робовладелци („всичката власт е от бога!“), то след смъртта им, там, на Небето, те щели да бъдат щастливи. Как ви харесва това? Ловко ли е измислено?

Затова ние, целият народ, трябва да престанем „да им играем по свирката“. „Еврейският въпрос“ ни тежи като камък на шията. Ние имаме свой собствен Замисъл за жизнеустройството си. Ние вървим по правилния път, без да се блъскаме в „крайпътните камъни“.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар