// Вие четете...

Морал и Православие

Сътворението на небето и земята.

„Пусни рибата в морето – ако тя не разбере, то бог ще научи.“

Сътворението на небето и земята.

За сътворението на света Свещеното Писание ни открива, че в началото Бог от нищото сътворил небето и земята. Земята била без видна и пуста. После Бог постепенно сътворил всичко в шест творчески дни:
1. В първия ден на света сътворил светлината;
2. Втория ден – твърдата или видимото небе;
3. Третия ден – моретата, сушата и растенията;
4. Четвъртия ден – слънцето, луната и звездите;
5. Петия ден – рибите и птиците;
6. Шестия ден – четириногите животни, които живеят на сушата, и накрая човека.
Със сътворението на човека, сътворението на света завършило и на седмия ден си почивал от всичките Си дела, затова седмия ден се нарича събота, което в превод от еврейски означава покой.
Сътворените видими твари не изглеждали така, както изглеждат сега. При сътворението всичко било твърде добро, тоест чисто, прекрасно и безвредно.
При сътворението на човека има нещо особено, което Бог казва в Светата Троица „Да сътворим човек по Наш образ и по Наше подобие”. И сътворил Бог тялото на първия човек – Адам, от земна пръст, вдъхнал в лицето му дихание за живот; въвел го в рая; дал му за храна, освен всички райски плодове и плодовете на дървото на живота; накрая, като взел от Адам по време на сън едно ребро, създал от него първата жена – Ева.
Според обяснението на апостол Павел, Божия образ у човека е „в правда и светост на истината”, а Божието подобие в човека се състои в развитието и усъвършенстването на изконно заложените у него душевни сили. Така Божият образ е даденост за нас, получена даром от Бога, докато уподобяването на Бога – наша цел. Сам Господ ни завещава „И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец”. Дихание за живот е душата, духовната и безсмъртна същност.
Думата „рай” означава градина. Така е наречено прекрасното и блажено жилище на първия човек, подобно на градина, според описанието в книгата Битие. Раят в който са пребивавали първите хора за тялото е бил материален, като блажено жилище и за душата – духовен, като състояние на благодатно общение с Бога и духовно съзерцание на тварите.
Дървото на живота било такова, че човек като се хранел от плодовете му, бил безболезнен и безсмъртен по тяло. Ева била създадена от реброто на Адам, за да може целия човешки род по своя произход да бъде едно тяло и по този начин хората да имат естествена склонност да се обичат един друг и да се пазят. Бог сътворил човек, за да познае Бог, да Го обича и прославя, и чрез това вечно да блаженства. Божието благожелание на човек за вечно блаженство е Божие предопределение, което остава неизменно даже тогава, когато човек не блаженства. Защото Бог по своето предназначение и безкрайно милосърдие и за отклонилия се от пътя на блаженството човек е предопределил да открие нов път към блаженството чрез Единородния Свой Син Исус Христос. Апостол Павел казва „Избра ни чрез Него, преди да се свят създаде”.
Бог предопределил да дари и наистина дарил на всички хора Своята предварваща благодат и сигурни средства за достигане на блаженството, а тези които доброволно приемат дарената им благодат, използват дарените им спасителни средства и вървят по посочения от Него спасителен път, тях е предопределил за блаженство.
След сътворението на света и човека, Бог непосредствено следвал Божието действие, което се нарича Божия промисъл. Това е непосредствено действие на всемогъществото, премъдростта и благостта Божия, с които Бог запазва битието и силите на своите творения, насочва ги към добри цели, подпомага всяко добро, а злото, което се появява вследствие отдалечаването от доброто, той го пресича или изправя и обръща към добри последици. В Свещеното писание за Божия промисъл говори самият Господ Исус Христос „Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец ги храни. Не сте ли вие много по-цени от тях”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар