// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Сънувах, че съм пеперуда!

КОНФУЦИЙ.

Вървял един ден Конфуций из гората с учениците си много умислен и мълчалив. Те никога не го били виждали такъв, чудели се и накрая попитали какво има.
– Тази нощ сънувах, че съм пеперуда – отвърнал Конфуций.
Учениците се засмели:
– Какво толкова странно имало в това. Конфуций продължил:
– И сега вървя и си мисля дали пък в момента пеперудата не спи и не сънува, че е Конфуций…

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар