// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Схема на дистанционно управление на обществото.

„Където е изгодно и на мошеника се отдава чест.“

Министри – „луноходи“. „Аз съм робот, аз съм робот, аз съм робот…“ На рис. 12–12 е изобразена схема на дистанционното управление на различен род „началници“ („лидери“, „вождове“), които не знаят елементарните основи на управлението, което позволява на други да ги управляват със заобикаляне на съзнанието им. На рис. 12–12 е изобразена река, по течението на която се носи сал, на който стои „лидер“. Той крещи на всички наоколо: „Аз изправям България на крака!“ На брега стоят хората. Те виждат само повърхността на водата и сала с „лидера“ и му се възхищават: „Ето, давай!“ Но те не виждат всичко това, което е под повърхността на водата, там, в дълбокото „където зимуват раците“. А под повърхността е изобразена цялата описана по-горе схема на управлението на лидера. Такава картина Омар Хайям е изразил в стиховете:

„Туй, що виждаме ний – видимост е само една, Далеч от морската повърхност е дъното, Предполагайки несъщественото за явно в света, Защото тайната същност на нещата е невидима.“

Рис. 12–12

Такъв „началник“ се оказва „луноход“ в ръцете на тези, които го управляват. Спомнете си лунохода, който е минал по повърхността на Луната. Цялото негово придвижване е управлявано от хора от Земята.

Тази схема се е използвала в обществото от древни времена, макар и научното й построение да е било обосновано в края на 20-ти век.

Има някакъв „лидер“, оглавяващ някаква структура (държава, министерство, спецслужба, НИИ, завод, лаборатория, редакция и т.н.). Около него има персонал, който може да се раздели на две категории:

– апаратна „попара“, които „какво ли не биха направили, само да не работят“;

– специалисти, които „милеят за делото“. Сред такива специалисти има от един до няколко, които могат да се нарекат „тайни съветници на вожда“. „Лидера“ се вслушва в техните съвети и почти винаги ги изпълнява. А откъде „тайните съветници“ знаят, какво трябва да съветват, а какво не трябва да съветват?

Хората не винаги работят. Имат кръг на неформално общуване. „Тайните съветници“ влизат в съответствените кръгове специалисти, „гравитиращи“ около „авторитетите“ в тази или онази област. „Авторитетите“ могат да бъдат както титулувани, така и неформални, но към мнението на които се вслушват мнозина. От „авторитетите“ „тайният съветник на вожда“ черпи „нови повеи“, които той споделя с „вожда“. А „вождът“, издавайки тези „повеи“ като свои, ги довежда до знанието на „широките народни маси“, след което „идеята завладява масите“.

Но „авторитетът“ винаги има „опекун“, който може да осъзнава, а може и да не осъзнава своята роля (когато го използват „на тъмно“). Или непосредствено, или чрез някакво количество промеждутъчни звена чрез „опекуните“ излизат (в ефир) „кланове знахари“ на определена концепция на общественото управление. „Знахарите“ могат да бъдат възпитатели на „опекуните“ от детството (дядо, баба, съсед по вила и т.н.) и да му дават съвети директно. А ако нямат възможност да съветват направо, те могат да организират много звенова верига за довеждане до „авторитета“ и „лидера“ на такава информация, която би работила за интересите на знахарския клан.

Много са примерите за действието на тази схема. Спомнете си „салона на мадам Шерер“ от „Война и мир“ на Л. Н. Толстой, тази елитарна „тусовка“ на това време. Друг пример: Григорий Ефимович Распутин, бидейки „опекун“ на царското семейство, изпълнявал задачата на знахарски самобитен клан на Русия по предотвратяване на вкарването на Русия в катастрофа. Затова той бил унищожен от представители на друг клан от „световното задкулисие“, на което е бил нужен краха на Русия.

По такава схема се подготвяше и Горбачов, напълно подконтролен на своята Раиса Максимовна, която беше безструктурно подчинена на „световното задкулисие“. По такава схема се готовеха и „архитекта на перестройката“ Яковлев и „всенародно избрания“ президент Елцин, днес вече покойник. По такава схема се готвеха и „гайдари“, „чубайси“, „бурбулиси“, „немцови с хакамадита“ и прочие демократизатори в салоните на „мадам Шерер“, които във времената на хрушчовското затъпяване се разплодиха в голямо множество във всички големи градове, на първо място в Москва и в С-Петербург.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар