// Вие четете...

Въпроси за времето

Строеж и маса на атмосферата

Колко високо се простира атмосферата на Земята и каква е нейната маса?

Основната маса на въздуха е съсредоточена в ниските слоеве, в няколко десетки километри над земната повърхност: в пределите на 5 км – примерно половината, в десет километровия слой – около три четвърти, а в двадесет километровия – 19/20. Разреждайки се с височината, атмосферата незабележимо преминава в между планетно пространство. Ясна върхова граница на атмосферата не съществува: следи от някои леки газове, влизащи в състава на въздуха, все още присъстват на значително големи височини – до много хиляди километри.
Масата на земната атмосфера е колосална: на 510,2 мил. км² земна повърхност, налягане оказват 5,15 квадрилиона тона въздух.
Еднакъв ли е състава на въздуха на различните височини в атмосферата?
Атмосферата по състава на основни газове се счита еднородна само в ниския 94 километров слой, наричан гомо сфера; по-високо се намира гетеро сфера, в която съдържанието на леките газов се увеличава, а тежките – намалява; газовете там са значително йонизирани.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар