// Вие четете...

Нестандартни размишления

Спасение ли е оплакването?

„Да жалиш вълка, значи да жертваш овцата.“

Спасение ли е оплакването?

Да се обичате, означава да се приемате като достоен човек, тъй като вие сте избрали да бъде такъв. Отсъствието на оплакване означава да приемате себе си. Пълноценно функциониращите хора никога не се оплакват, по-точно не се оплакват, че камъните са твърди, че небето е облачно или, че ледът е студен. Приемането означава да не се оплакваш, а щастието е да не се оплакваш от нещата, които не могат да се променят. Оплакването е спасение за онези, които нямат увереност в себе си. Като споделяте с другите, какво не харесвате у себе си, недоволството ви остава, тъй като хората не могат да направят нищо друго, освен да оспорят думите ви, но в такъв случай вие няма да им повярвате. Както оплакването пред другите не води до нищо, така безполезно е и да допускате другите да ви потискат със собствения си товар от самоокайване и мъка. На това безполезно и неприятно поведение може да бъде сложен край с простия въпрос: „Защо ми разказваш всичко това?” или „Мога ли с нещо да ти помогна в случая?” Ако същите въпроси зададете на самия себе си, ще осъзнаете, че да се оплаквате е истинска глупост. Пропиляно време, което бихте могли да използувате, за да овладеете някои средства, да обичате себе си, като безсловесно само възхваляване или за да помогнете на друг да се само осъществи.
В два случая оплакването се приема най-зле от околните:
1. Когато казвате някому, че сте уморен.
2. Когато казвате някому, че не се чувствате добре.
Ако сте уморен, можете да постъпите по няколко възможни начина, но да се оплаквате дори само на един човек, макар и обичан от вас, означава да го обиждате. А и умората ви не ще намалее. Същото се отнася и до оплакването „не се чувствувам добре“.
Тук не става въпрос да не споделяте с другите, как се чувствате, когато те могат по някакъв начин да ви помогнат. Въпросът е да не се оплаквате на хора, които не могат да направят нищо друго, освен да изслушат вайкането ви. Освен това, ако действително полагате усилия, за да нарасне самоуважението ви, и ако изпитвате някаква болка или неудобство, ще предпочетете сам да се справите, вместо да се облягате на някого и да споделяте товара си с него.
Да се оплаквате от себе си е безполезна дейност, която ви пречи да живеете ефективно. Оплакването насърчава самосъжалението и разсейва усилията ви да давате и получавате обич. Освен това стеснява възможностите ви за по-успешни любовни връзки и за по-активно социално общуване. Като се оплаквате, може да получите известно внимание, но то ще е такова, че ще хвърли сянка върху щастието ви.
Способността да се приемате, без да се оплаквате е свързана с познаване на процесите на самоуважението и оплакването, които взаимно се изключват. Ако истински обичате себе си, оплакването ви пред хора, които с нищо не могат да ви помогнат, става абсолютно неоснователно. Ако забележите у себе си и у другите неща, които не харесвате, вместо да се оплаквате от тях, можете да вземете енергични мерки и да ги коригирате.
Грешно ли е самоуважението? Може би смятате, че всички тези разсъждения за самоуважението стигат до форма на неприятно поведение, сродно с его манията. Нищо не би могло да бъде по-далеч от истината. Самоуважението няма нищо общо с поведението, при което човек непрекъснато изтъква колко е чудесен. Това не е самоуважение, а по-скоро опит да се спечели вниманието и одобрението на другите чрез „биене в гърдите“. Това поведение е толкова неправилно, колкото и поведението на човека, изпълнен със само презрение. Поведението на самоизтъкване е мотивирано от другите, от опита да се спечели тяхното одобрение. То означава, че индивидът се преценява въз основа на това, как другите го възприемат. Ако не се преценяваше по този начин, той не би изпитвал потребност да ги убеждава. Самоуважението означава, че обичате самия себе си. То не изисква обичта на другите. Не е необходимо да се убеждават другите. Достатъчно е да се приемате, а това няма нищо общо с мненията на другите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар