// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Смисълът на живота.

„В училището на живота няма ваканции.“

Ако обърнем внимание на един известен за всички въпрос – аз съм уверен, че всички съмнения за необходимостта от изучаване на Кабала ще изчезнат от полезрението. Става дума за горчивия, въпиещ за справедливост въпрос, който задава всеки роден на Земята: „В какво е смисълът на нашия живот?“

Абсолютното задължение, възложено на всеки – да се занимава с Кабала, без нея човек не може да достигне целите на своето творение. Затова ние постоянно се въртим в кръговрата на живота и смъртта, едно поколение си отива, друго идва – така до нашето поколение, което представлява остатък от душите, които не са достигнали целта, заради която са създадени, защото не са удостоени да достигнат тайните на мирозданието в миналите поколения, в които вече са били тук.

Както в цялото мироздание, така и в Тора има вътрешна и външна част. Занимаващите се с вътрешната част на Тора, с нейните тайни предизвикват по този начин издигане на вътрешната част на света, Израел, над външната част на света – народите на света.

По времето на изучаване на Кабала, когато изучаващият произнася имената на светлините и съсъдите, Висшата светлина веднага започва да му свети.

И макар да свети отдалеч, отвън, без да напълва душата, защото тя все още не е поправена, за да получи тази светлина вътре, но това осветяване е постепенно, в зависимост от степента на изучаване на Кабала и създава у човека желание към духовното, към висше съществуване и влече към съвършенство и разкриване на Висшия свят.

Самите думи при четене на кабалистичните книги, поправят човека подобно на болен, който пие лекарство, лекува се, въпреки че не владее науката на лечението.

Няма съмнение, че най-важното на света – това е изучаването на Кабала, защото тя се отнася до Твореца, дадена ни, за да обучава на духовна работа. Работата на човека се дели на три части:

1. просто изпълняващ, без да отделя внимание върху познаването на Твореца;

2. философи, изследващи Твореца, стремящи се към истината, действията им са желателни, но намеренията – не;

3. изучаващите Кабала с намерение да оправдаят действията на Твореца.

Да се разберат управлението и замисълът на Висшето Желание, защо са създадени всички тези създания – това е предмет на науката Кабала. Какво иска Творецът от своите създания, какъв ще бъде краят на кръговратите на света, неговите тайни – всичко това го изучаваме като физика на висшите сфирот.

Постановлението отгоре за забрана на откритото изучаване на Кабала е действително само през определен период от време – до края на 5250г. (1490г. от н. е.), от това време нататък се отменя това постановление и се разрешава открито да се изучава „Книга Зоар“.

А от 5300г. (1540 г. от н. е.) заниманията с тази мъдрост се смятат за висше предназначение и всички, както възрастни, така и деца, са длъжни да се занимават с нея, както е казано в „Рейа Меемна“.

Има тъмнина, която покрива човешките очи, пуска хората в изучаване на Природата, от което те вече не усещат Твореца като Висш управител на всичко, а смятат, че всичко зависи от Природата, късмета и случайността. Науката също им помага в това.

Затова хората изобщо не усещат вътрешното управление на мирозданието. И така се спускат до най-низшето ниво толкова, че забравят Кабала, не разбират истинското управление, следват Природата и очите им не виждат Висшето управление.

Наближава времето за освобождаване на света, зависещо само от Висшата светлина, от разкриване на Кабала на разбираем език, за да се прояви цялата скрита мъдрост.

За когото мъдростта на Кабала е неизвестна, този може да постигне само външното, видимото, материалното. Но главното – това е вътрешното, постигнато по пътя на вътрешно управление.

До времето, когато ортодоксалният юдаизъм настойчиво отхвърля изучаването на Кабала, а държи само на Вавилонския Талмуд и защитава своето традиционно възпитание, не се разкрива истинският смисъл на живота, което не спомага за достигне на целите във всички поколения и особено в нашето.

Горко на тези, които са причина, за да изчезне духът на Машиах и може би никога няма да се върне в света, защото те правят Тора суха, без никакъв примес на ум и знания, тъй като се ограничават само с изпълнителната част на Тора и не желаят да се постараят да разберат науката Кабала, да узнаят и да изучат тайните на Тора и смисъла на заповедите. Тежко на предизвикващите с постъпките си глад, бедност, жестокост, унижение, убийство и грабеж в света.

Ако човек срещне големи и уважавани познавачи на Тора, но такива, които не се занимават с тайните на Тора, да не упадане сърцето на човек заради тях.

Ако духовните предводители на нашето поколение са посочили на учениците си да изучават Кабала, то те нямаше да се стремят към други премъдрости. Но какво да се прави, ако предводителите на поколенията затварят вратата пред мъдростта на Твореца, утвърждавайки, че само достигналите до светия дух могат да се занимават с Кабала, затова всички поколения са в тъмнина. Творецът казва: „Да бъде светлина“, – но няма светлина!

Гласът на истинските пророци не е чут, гласът на мъдреците на поколенията, гласът на хасидите и праведниците, на познавачите, на дълбокото изучаване и тайните, които крещят и заявяват с пълно гърло, че ще дойде краят на реката на Вавилонския Талмуд, който обучава само с действия, тя ще изсъхне и ще се срине само ако не се влее в нея живителната вода от океана на мъдростта на Кабала, водите на знанията на Твореца, очистващи, произтичащи от Източника на Живота.

Да не каже не разбиращият: „Как мога да се доближа до светостта в книгите на Кабала?“ Защото всички праведни са съгласни, че това са съвети на нечистите и лъжливи сили на нашите дни. И макар той да не разбира това, но езикът на „Книга Зоар“ поправя душата и е достъпен за всички, както за малки, така и за големи, всекиму според неговото разбиране и душа.

Не бива да се ограничават заниманията с Тора с изучаване само на механичните закони. Нейната духовна част в пълен обем и широта, в дълбочина и обхват, също трябва да намери място сред нас. Това в наши дни е необходимо, също както нашето духовно излекуване. По тези пътища са вървели нашите прародители и ние можем също да сме сигурни в своя път.

Без знанията за Кабала човек наподобява животно, изпълнява заповеди без вкус, като човек от простолюдието, обучен на това (мицвот анашим мелумадам), подобен на животно, ядящо сено, което няма вкус на човешка храна. И дори той да е много зает с ежедневни проблеми, е длъжен да се занимава с това учение.

Да се обърнат сърцата и разумът, да бъде зает с мислите на света Ацулит, чиито корени са тайните на Тора, се превръща за нашето поколение в абсолютно задължително за съществуването на юдаизма.

Всички велики кабалисти крещят в един глас, че ако не се занимаваме с Кабала, ние разрушаваме този свят.

Изучаването на „Книга Зоар“ в наше време е настоятелно необходимо за защитата от злото, тъй като разкриването на мъдростта именно в това лошо поколение е необходимо, за да имаме щит, с който да се задържим за Висшата сила. Предишните поколения са били по-близо до Твореца, но нашето, отдалечено от Твореца поколение може да бъде защитено само от Кабала.

Именно това поколение, толкова празно и отхвърлящо всичко, е по-достойно от другите за Висшата светлина.

Отговорът на всички умници, възразяващи срещу изучаването на Кабала, които слушат, но не виждат… вървящия нека греши, но откривайки това, той моли за верния път, тогава усилията му се зачитат и се възнаграждават от Твореца.

А тези, които унижават изучаващите Кабала, ще бъдат изправени пред съда на Твореца, те вървят само в откритата част, която заслепява човека и не виждат деянията на Твореца, примитивизмът на техните разбирания и мисли – това вече е тяхното наказание.

Венецът на Тора – това е Кабала, от която всички се отказват, но ти протегни ръка и я вземи, защото, който не е пробвал вкуса на светлината на Тора, живее в тъмнина и е голям грехът на подканящите, с всякакви измислици и лъжливи неща, да не се изучава Кабала.

Това не е вина на масите, а е вина на техните предводители, които си придават мъдрост в своето преуспяване, именно в пренебрегване изучаването на Кабала и ругаещи я – и се гордеят с това, че вървят към откритата Тора, че не им е необходима Кабала, а само обикновено разбиране на Тора.

Лекарството от всички беди, което като оставим, предизвикваме своето падение – това са заниманията с вътрешната част на Тора.

Ако започнем да изучаваме „Книга Зоар“ от девет годишна възраст, ще приближим освобождаването.

Само чрез Кабала ще се освободи Израел, защото само това е знанието на Твореца, което е предадено на мъдреците на Израел от Древността, само с негова помощ ще се разкрие Творецът.

В днешно време е абсолютно необходимо овладяването на Кабала. „Книга Зоар“ е задължена да прокара пътя към вратите на освобождението.

И оттук разбери казаното в „Зоар“: „Благодарение на тази книга ще излязат синовете на Израел от изгнание.“ Това се среща също така в много източници, в които се говори, че само чрез разпространението на науката Кабала сред масите ще бъдем удостоени с пълно освобождаване. И е казано от мъдреците: „Нейната светлина връща към първоизточника.“

Ако това е скоро, ние сме задължени да открием училища и да пишем книги, за да ускорим разпространението на науката Кабала сред народа.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар