// Вие четете...

Морал и Православие

Символите.

„Правдата не може да устои пред силата, както око пред шилото.“

Символите.

В името на Исуса Христа, призовано с молитва и вяра се състои силата на отричането от дявола и заклеването. Господ Исус Христос дал на вярващите следното обещание „С името Ми ще изгонват бесове”. Кръстното знамение (кръстен знак), начертано с вяра чрез движение на ръката, имат същата сила, както и името на Христа Разпнатия, произнесено с вяра чрез движение на устата. Свети Кирил Йерусалимски пише „Да не се срамуваме да изповядваме Разпнатия, дръзновено да изобразяваме с ръката си кръстния знак върху челото и върху всичко: на хляба, който вкусваме, на чашите, от които пием; нека го начертаваме при влизане и при излизане, когато лягаме да спим и когато ставаме, когато пътуваме и когато почиваме. Той е велико предпазно средство, дадено даром на бедните и слабите. Защото кръстът е благодат Божия, знамение за верните и страх за злите духове”.
Употребата на кръстния знак започва да се използва още от апостолско време. Бялата дреха с която се облича кръстеният след кръщението означава чистотата на душата и на християнския живот. Върху кръщавания се възлага кръст, за да напомня винаги за Христовата заповед и видимо да я показва. „Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва”. Запалените свещи и обикалянето около купела символизират Духовната радост, съединена с духовната просвета.
В Символа на вярата се заповядва да се признава едно кръщение, което означава, че кръщението не се повтаря. Кръщението не се повтаря, защото то е духовно раждане, както човек веднъж се ражда, така и веднъж се кръщава. По-голяма вина за греховете си пред Бога носят тези, които грешат след кръщението в сравнение с тези които не са кръстени, защото Бог им е дал особена помощ за извършване на доброто, а те са я отхвърлили. „Защото, след като са избягнали световните скверности чрез познаване на Господа и Спасителя нашего Исуса Христа, ако пак се заплетат в тях и бъдат победени, то за такива последното състояние бива по-лошо от първото”. И за съгрешилите след кръщението има средство да получат прошка на греховете си чрез покаяние и изповед.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар