// Вие четете...

Свойства на морската вода

Сероводород в морската вода

Сероводородът в морската вода се появява в тези случаи, когато кислородът по една или друга причина се задържа в повърхностния слой и не достига водните маси в дълбочина. Сероводород има в някои дълбоки фиорди на Норвегия, Каспийско и Черно море.
В Черно море съдържанието на сероводород достига 6,5 мг/л. Вертикалното премесване е добре развито едва до дълбочини 75 – 125 м. По-ниско от този слой количеството на кислорода бързо пада и на хоризонт 175 – 225 м съвсем изчезва. Сероводородът във водата започва да се появява на дълбочини 100 – 150 м.
Образуването на сероводорода се обяснява с дейността на гнилостни бактерии, разлагащи органичния белтък или с дейността на сероводородни такива. Не се изключва друг път за появата му, например от намиращи се на дъното минерални източници.
Така или иначе слабото премесване на водните маси и като следствие на това, отсъствието на кислород се явява необходимо условие за натрупването на сероводорода. При наличие на кислород сероводородът лесно се окислява.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар