// Вие четете...

Черно море

Сгонно – нагонни колебания на нивото в Черно море.

„Красивите пътища не водят далече. Щастливият случай не се явява два пъти.“

Сгонно нагонни колебания на нивото в Черно море.

В Черно море сгонно-нагонните колебания на нивото имат широко разпространение, крайно разнообразен характер и даже на много близко разположени участъци притежават много съществени различия.
Сгонно-нагонните колебания се създават най-вече от ветровите течения, транспортиращи водни маси от един район в друг. Като правило, повишението на нивото се случва там където постъплението на вода не се уравновесява с отток. Сгонът съответства на преобладаващата роля на оттока на вода над постъплението.
Поради това, вятър с едно и също направление и сила на едни участъци създава нагонни явления, а на други сгонни. Наблюдаваните в Черно море сгонно-нагонни колебания на нивото се делят на случайни, бризови и сезонни.
Случайните сгонно-нагонни колебания на нивото обикновено се явяват следствие на преминаване на циклонични образования, предизвикващи не еднакви и относително кратковременни ветрове. В зависимост от географското разположение и хидрологичните условие, на този или онзи участък на прибрежната зона те възбуждат сгонни, или нагонни явления със съпътствуващите ги сгонно-нагонни течения и колебания на нивото.
Бризовите сгонно-нагонни колебания на нивото носят периодичен (денонощен) характер и се проявяват преимуществено в топлата половина на годината, когато през деня вятърът духа от морето към сушата, а през нощта от сушата към морето.
Сезонните сгонно-нагонни колебания на нивото се определят от годишния ход на ветровете, различните им направления и в зависимост от географското разположение на дадения района, имат достатъчно устойчив, но също така почти повсеместно различен характер.
В зимно време правилната смяна на ветровете в течение на денонощието не се случва. Епизодичните ветрове, предизвикани от изменението на разпределението на атмосферното налягане и в частност при преминаването на циклони, създават кратковременни сгонно-нагонни явления.
Максималните сгонно нагонни повишения и понижения на нивото възникват под влиянието на преминаващи циклони. Нагоните протичат най-ефективно, когато се наблюдава минимално атмосферно налягане в източната половина на морето, а максимално в западната му половина.
При направления към изток и североизток баричните западни ветрове създават нагонни повишения до 5 – 10 см. Най-благоприятни условия за силен сгон се образуват при баричен минимум в западната част на морето и равномерно нарастващо налягане на източната. Всяко друго разпределение на атмосферното налягане, предизвикващо източни ветрове не създават силен сгон. Нагонни колебания на нивото обикновено превъзхождат сгонните.
Най-често сгонните и нагонните явления се наблюдават през зимата, когато над Черно море се усилва циклоничната циркулация. През лятото значителни и кратковременни колебания на нивото са относително редки. Средно през есенно зимния период повтаряемостта на сгонно-нагонните колебания на нивото ежемесечно достига до 1.5 – 3.5, а през лятото до 1.
Нивото на Черно море повсеместно изпитват колебания при изменение на атмосферното налягане, като при неговото увеличение нивото се понижава, при понижение на атмосферното налягане нивото се повишава от 0.5 – 5 см.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар