// Вие четете...

Черно море

Свързаност на Черно море.

lin91„Колкото и да е пълна главата със знания, и за нови ще се намери място.“

Свързаност на Черно море.

Черно море се свързва с Азовско море посредством Керченския пролив. Бреговата линия на Азовско море е силно изрязана. Най-значителните полуострови са Казантип на Керченския бряг и косите Бирючий остров, Обиточна, Бердянска, Белосарайска, Крива, Дълга и Арабатска стрелка, която достига до 110 км. Косите са акумулационни тела, възникнали в резултат на надлъжно–брегово преместване на пясъчните наноси.
Най-големите заливи са Сиваш, Казантипски, Арабатски, Обиточни, Бердянски, Таганрогски и Темрюкски, а най-големите лимани – Утлюкски, Ейкски, Бейсурски и Млечен, които са привързани към потопените устия на едноименните реки. Дъното на Азовско море е равнинно.
Теченията в Азовско море възникват под действието на вятъра и достигат скорост до 1 м/s. При щормови условия максималната дължина на вълната достига 26 м, височината 2,5 м, а вълнението 3–4 бала. Понякога се създават катастрофални сгонно–нагонни явления с амплитуда до 6 м, обусловени от силни ветрове.
Максималната температура на водата в Азовско море през лятото достига 30°С, а през зимата е 1°С. През суровите зими цялото море за продължително време се покрива с лед. Солеността на морето е 10–11‰, а в Таганрогския залив, където се влива р. Дон е 6,5‰. Керченският проток (древногръцкият “Боспор Кимерийски”) е проток между полуостровите Керч на запад и Таман на изток. Той съединява Черно с Азовско море. Дължина около 41 км, ширина 4–15 км. Бреговете са ниски, песъчливи, с много пясъчни коси, на места скалисти и стръмни. Морето през зимата се покрива от плаващ лед.
Притокът на води от Азовско към Черно море се оценява на около 52 км3/г, а оттокът – на около 30 км3/г. Разликата между притока и оттока е 22 км3/г.
Мраморно море (на турски език мarmara denisi) е междуконтинентално море на Атлантическия океан, разположено между Европа и Азия, на територията на Турция. Чрез протока Босфор се съединява с Черно море, а чрез протока Дарданели – с Егейско море. Дълбочините са до 1335 м. Има високи, стръмни, силно разчленени брегове на изток и юг, а край северните брегове – много рифове. Мраморно море има тектонски произход – lin89образувано е от дълбоко разломяване на земната кора. Най-големи са о. Мармара и Принцовите острови. Температурата на повърхностните води през зимата е около 9°С, през лятото до 29°С. Солеността на повърхностните води е до 26‰. Хидроложкият режим на Мраморно море е обусловен основно от водния обмен между Черно и Егейско море, които имат различна термохалинна структура. Много солените и плътни подповърхностни води на Егейско море проникват придънно в Мраморно море. В повърхностния слой има интензивен пренос на опреснени черноморски води. Флората и фауната на Мраморно море са сходни с тези на Средиземно море. През Мраморно море минават важни морски пътища. По-големи пристанища са: Истанбул, Коджаели, Текирдаг, Гелиболу (Галиполи). В древността морето е било наричано Пропонтида.

Босфорски проток.

Босфор е проток в Турция, между Европа и Азия, който свързва Черно и Мраморно море. Дължината му е 31,7 км, ширината – 0,75–3,7 км. Минимална дълбочина във фарватера 27,5 м, а максимална – 121 м. Бреговете на Босфора са високи, стръмни, с многобройни заливи, от които най–голям е Златният рог. Има ерозионен произход, представлява стара речна долина, потопена от морските води през кватернера. В Босфора има две течения – повърхностно от север на юг и придънно в обратна посока. Повърхностното течение е със скорост 5,4–7,2 км/h и внася в Мраморно море средно около 437 км3 вода със соленост 17–18‰; през зимата температурата на водата е 5–8°С, а през лятото 23–26°С. Причината за възникването му е положителният воден баланс на Черно море. Придънното течение има скорост 3,2–3,6 км/h и внася в Черно море средно годишно около 200 км3 вода със соленост 37–38‰. През зимата температурата на водата му е 10–11°С, lin90а през лятото 19–20°С. То възниква от разликата в плътността на черноморските и мраморноморски води. В южния край и на двата бряга на Босфора е разположен гр. Истанбул. Над Босфора минават два висящи автомобилни моста, първият от които е открит през 1973 г. Босфор има голямо политическо, икономическо и военно–стратегическо значение не само за Турция, но и за всички черноморски държави.

 Воден баланс на Черно море.

Теченията в Босфора за пръв път са изследвани от Марсили през 1657 г. впоследствие количествено са измерени от Макаров през 1882 г. и от Merz през 1917–18 г.
В Черно море годишно постъпват 838 км3 води, което означава, че неговите води изцяло се обновяват за 642 години.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар