// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Свободна любов.

„Не се заглеждай в чуждите жени, защото ще загубиш своята.“

Свободна любов.

Много спорове са възникнали около Сатанинските възгледи за „свободната любов“. Често се приема, че сексуалната активност е най-важният фактор в Сатанинската религия и че готовността за участие в сексуални оргии е предпоставка за ставане на Сатанист. Нищо не би могло да е по-далеч от истината! Всъщност, категорично се обезкуражават прагматиците, които нямат задълбочен интерес към Сатанизма, а се привличат само от сексуалните му аспекти. Сатанизмът препоръчва сексуална свобода, но само в истинския смисъл на думата. Свободна любов, според Сатанинската концепция означава точно това, свободата или да сте верни на един човек или да удовлетворявате сексуалните си желания с толкова много хора, колкото чувствате, че е необходимо за да задоволите специфичните си нужди. Сатанизмът не поощрява оргиастична активност или извънбрачни афери за тези, на които това не им идва естествено.
За мнозина би било съвсем противоестествено и пагубно да изневерят на избраните си партньори. За други, би било потискащо да бъдат сексуално обвързани само с един човек. Всеки трябва да реши за себе си каква форма на сексуална активност подхожда най-добре на индивидуалните му нужди. Само измамното насилване да изглеждате развратни или да имате сексуални партньори без да сте женени, само за да докажете на другите (или още по-лошо, на себе си) колко сте освободени от сексуална вина, е толкова погрешно според Сатанинските стандарти, колкото оставянето на някоя сексуална нужда незадоволена, заради вкоренено чувство за вина.
Мнозина от тези, които постоянно се мъчат да докажат освободеността си от сексуална вина, всъщност имат дори по-големи сексуални задръжки от онези, които просто приемат сексуалната активност като естествена част от живота и не вдигат голяма врява около сексуалната си свобода. Сатанизмът толерира всякакъв вид сексуална активност, която истински задоволява вашите сексуални желания, било то хетеросексуална, хомосексуална, бисексуална или дори асексуална, ако щете. Сатанизмът одобрява също всякакъв фетишизъм или отклоненост, която би засилила сексуалния ви живот, доколкото това не включва някой, който не желае да бъде включен.
В Седмата Божия заповед е казано „Не прелюбодействай”. Седмата заповед забранява прелюбодейството. Под „прелюбодейство” се разбират грехове, за които апостол Павел съветва да не се говори на християните за тези мерзости. Само по необходимост, за предпазване от тези грехове трябва да се назоват някои: – 1. Блудство, или безразборна плътска любов между хора, които не са обвързани с брак; – 2. Прелюбодеяние, когато съпруг(а) има незаконно плътско общение с друго лице; – 3. Кръвосмешение, когато близки помежду си роднини живеят като съпрузи. За прелюбодеянието Спасителят учи „Всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си”. За да не попадне човек в такова тънко, вътрешно прелюбодеяние, трябва да избягва всичко, което може да възбуди в сърцето му нечисти чувства и пожелания, като: сладострастни песни, танци, сквернословие, неприлични игри и шеги, неприлични зрелища, четене на книги, в които се описват нечиста любов, пиянства.
Спазването на тази заповед изисква от нас съпружеска любов и вярност, а за тези които могат да възприемат, чистота и целомъдрие. За взаимните задължения на мъжа и жената в Свещеното писание е казано „Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея”. „Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото”. За да живеем целомъдрено и да се пазим от блуд, Свещеното Писание повелява да пазим телата си в чистота, защото те са „Христови членове” и „и храм на Духа Светаго”, „а блудникът против собственото си тяло греши”, тоест нравствено го развращава, заразява го с болести и дори поврежда душевните си способности, като въображението и паметта.
Но да не забравяме, кой искаше да подмени точно човешките ценности с фалшиви, затова да си припомним „Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила на САЩ за измамване и оглупяване на хората”. „Незабелязано ще подменим човешките ценности с фалшиви. Как? Ще намерим единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем грандиозна по мащаби разложителна работа, ще изтръгнем социалната същност на литературата, ще насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ към секса, насилието, садизма, предателството – тоест безнравствеността. Нужни са писания, осмиващи естествеността и почтеността като архаични отживелици. Простащината, наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинския страх сред хората, безсрамието, доносничеството и още много пороци заложени в човека трябва да се раздвижат. Така ще разклащаме поколение след поколение, ще предизвикаме ерозия и развращаване на младежта.”

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар