// Вие четете...

Морал и Православие

Свещенство. Брак. Елеосвещение.

„Преди да се ожениш за дъщерята, виж майка й.“

Свещенство. Брак. Елеосвещение.

Свещенството е тайнство, в което Светия Дух чрез архиерейско ръковъзлагане поставят правилно избраното лице да извършва тайнствата и да пасе Христовото стадо. „Нека всякой човек ни счита за служители Христови и разпоредници на тайните Божии”. „Внимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Светий ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, което Той си придоби със Своята кръв”. Изразът „да се пасе Църквата” означава, да се наставляват хората във вярата, благочестието и добрите дела.
Свещенството има три степени, а именно – епископ, свещеник, дякон. Разликата между тях е, че дяконът служи в тайнства, помагайки при тяхното извършване, но сам не може да ги извършва; свещеникът извършва тайнствата, намирайки се на подчинение на епископа; епископът не само извършва тайнствата, но има власт и на други чрез ръкоположение да преподава благодатния дар на тяхното извършване. За епископската власт апостол Павел пише на Тит „Затова те оставих в крит, за да довършиш несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал”. И на Тимотея „Ръце на никого не възлагай прибързано”.
Бракът е тайнство, в което младоженецът и невестата дават свободно обещание пред свещеника и Църквата за своята взаимна съпружеска вярност; техният съпружески съюз се благославя подобно на духовния съюз между Христос и Църквата и над тях се измолва благодатта на чистото единодушие за благословено раждане и християнско възпитание на децата. Че Бракът е тайнство се вижда от следните думи на апостол Павел „Ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът. Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и църквата”.
Не всички трябва да встъпват в брак. Детството е по-добро от съпружеството за този, който може да го опази в чистота. Именно за това Исус Христос казва „Не всички възприемат тая дума, но оня на който е дадено; … Който може възприе, нека възприеме”. И апостол Павел наставлява „А на неженените и вдовиците казвам: добре им е ако си останат като мене. Но, ако не се въздържат, нека се женят; защото по-добре е да се женят… Нежененият се грижи за Господни работи – как да угоди Госоду; а жененият се грижи за световни работи – как да угоди на жената… Който омъжва девицата си, добре прави, но оня, който я не омъжва, по-добре прави”.
Елеосвещението е тайнство, в което чрез помазване на тялото с елей над болния се призовава благодатта Божия, която изцелява душевните и телесни не мощи. Това тайнство води началото си от апостолите, които като получили власт от Исус Христос „мнозина болни помазваха с елей, и ги изцеряваха”.
Апостолите предали това тайнство на свещенослужителите на Църквата, което се вижда от следните думи на апостол Иаков „Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го вдигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар