// Вие четете...

Морал и Православие

Свещено Предание и Свещено Писание.

„Когато няма водач, стадото се разпръсва.“

Свещено Предание и Свещеното Писание.

Божието Откровение се разпространява между хората и се пази в истинската Църква. То се разпространява чрез Свещеното Предание и чрез Свещеното Писание. Свещено Предание е, когато само истински вярващите и почитащите Бог предават един на друг, и предците на потомците чрез слово и пример, учението на вярата, Божия закон, тайнствата и свещените обреди. Свещеното Предание се пази от Църквата, за което св. Апостол Павел казва „Църква на живия Бог, стълб на и крепител на истината”, а св. Ириней Лионски пише „Не трябва при други да се търси истината, която лесно може да се получи от Църквата. Защото в нея като в богата съкровищница апостолите в пълнота са положили всичко, което принадлежи на истината, така че всеки, който желае може да приеме от нея питието на живота. Тя е вярата на живота”.
Книгите, написани от Светия Дух чрез осветените от Бога човеци, наричани пророци и апостоли съставляват Свещеното Писание. Обикновено тези книги се наричат Библия. Думата библия е гръцка и означава книги. Названието още означава, че свещените книги са най-достойни за внимание, пред всички останали.
Свещеното Предание е най-древният и първоначален начин за разпространението на Божието Откровение. От Адам до Моисей е нямало свещени книги. Самият наш Господ Исус Христос е предал на учениците си Божествените определения и Своето учение чрез слово и пример. По същия начин отначало и апостолите разпространявали вярата и утвърждавали Христовата църква. Необходимостта от предание се вижда и от това, че книгите не могат да се ползват от всички.
Свещеното Писание е дадено, за да може Божественото Откровение да се запази по-точно и неизменно. В Свещеното Писание ние четем думите на пророците и апостолите така, като чели сме били там и сме живели с тях, и сме ги слушали, въпреки че Свещените книги са написани няколко века или хилядолетия преди нашето време. Независимо, че съществува Свещеното Писание, Свещеното Предание трябва да се пази, защото както е казал св. Апостол Павел „И тъй братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез нашето слово, било чрез нашето послание”. Преданието и сега е нужно, като ръководство за правилното разбиране на Светото Писание, за правилното извършване на тайнствата и за запазването на свещените обреди в чистотата на първоначалното им установяване.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар