// Вие четете...

Морал и Православие

Свещените книги на Стария Завет.

O89„Чели евангелието на вълка, а той казал “побързайте, че стадото си отива”.“

Свещените книги на Стария Завет.

Свещените книги са били написани в различно време, едни са преди Рождество Христово, а други – след него. Свещените книги написани преди Рождество Христово се наричат „Книги на Стария Завет”, а след него – „Книги на Новия Завет”. Стар и нов завет означава съюз на Бог с човеците. В Стария Завет се говори за това, как Бог е обещал на човеците Божественият Спасител и ги е подготвил да Го приемат, чрез откровение, пророчества и пред образи. В Новия Завет се говори, че Бог действително е дарил на хората Божествения Спасител, своя единороден Син Исус Христос.
Свети Кирил и свети Ананаси правят следния порядък на старозаветните книги – Книга Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие, Книга на Исус Навин, Книга за съдиите и към нея е прибавена книга Рут, Първа и втора книга Царства, като две части на една книга, Трета и четвърта книга Царства, Първа и втора книга Паралипоменон, Първа и втора книга на Ездра или според гръцкия надпис книга на Неемия, Естир, Книга на Иов, Осалтир, Притчи Соломонови, Еклисиаст, Песен на песните, Книга на пророк Исаия, Книга на пророк Иеримия, Книга на пророк Изекиил, Книга на пророк Даниил, Книгите на 12-те пророци.
В това изброяване не се споменават книгата Премъдрост на Исус, син Сираков и някои други, защото те не са на еврейски език, но те трябва да бъдат приемани.
По съдържание, те могат да бъдат разделени на четири вида: законодателни, които образуват основата на Стария Завет; исторически, които съдържат историята на благочестието; поучителни, съдържащи учението на благочестието; и пророчески, които съдържат пророчества или предсказания за бъдещето и особено за Исус Христос.
Законодателните книги са пет и са написани от пророк Моисей – Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Самият Исус Христос дава на тези книги названието „Мойсеев закон”. Книгата „Битие” разказва за сътворението на света и човека, също така историята и установяването на благочестието в първите времена на човешкия род. В другите четири книги се разказва историята на благочестието във времето на пророк Моисей и дадения чрез него Божи закон. Историческите книги на Стария Завет са: книгата на Исус Навин, Съдии, Рут, Царства, Паралипоменон, книгите на Ездра, на Неемия и Естир.
Учителните книги са: книгата на Иов, Псалтир и книгите на Соломон. В Пластир, освен учението за благочестието се съдържат указания за неговата история и много пророчества за Христос Спасителя. Той е превъзходно ръководство за молитва и прослава на Бога и затова винаги се употребява в църковното богослужение.
Пророческите книги са: Исаия, Иеремия, Иезекиил и Даниил, както и останалите дванадесет.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар