// Вие четете...

Мистика и манипулации

Свети Архангел Гавраил и другите архангели.

„Човекът, отделил се от народа загива, както отцепилата се овца я изяжда вълкът.“

Светите Архангели Гавраил и другите архангели.

Второ място в цялата небесна йерархия заема архангел Гавраил. Това име обозначава силата на Бог. Дотолкова, доколкото у небесните жители наименованията винаги определят същността на неговата служба, то този архангел се явява особен пратеник и служител на всемогъществото на Бога. Именно той е благо вестил безплодния старец Захарии, за това как със силата на Бог, ще се роди един от най-великите родени от жена, Йоан Предтеча и Кръстител Господен. Той също е възвестил бащата божи Йоаким и Анне за раждането на чудната и преблагословена Дева. Нея той посещавал и наставлявал в храма йерусалимски, подкрепяйки нейните телесни сили с небесна храна. Той също й е донесъл в деня на Благовещение райската клонка с чудната вест, че именно Тя е избраната от Бога да приеме в своите недра Божието Слово.
Архангел Гавраил се явява нееднократно на праведния Йосиф, като му дава необходимите съвети. По мнението на някои Отци, именно той бил този ангел, който през нощта е подкрепял Господ по време на молитва в Гетсиманската градина. И както беше казано по-горе заедно с архангел Михаил, те заедно участвали в оповестяването на възкресението и възнесението на Спасителя Христос. Накрая, този същия архангел Гавраил се явил на Богородица да я извести за деня на Нейното успение.
В църковните песнопения архангел Гавраил се именува «служител на чудесата», като благо вестител на великите чудеса Божии. Поради това иконографски той се изобразява понякога с райска клонка в дясната ръка, а понякога той в нея държи запален фенер, тогава в лявата държи огледало изработено от яспис. Фенерът означава, че съдбите божи ще бъдат скрити до време, а огледалото, че те чрез Гавраил ще се отразяват като в огледало.
Архангел Рафаил. От Словото Божие на нас са ни известни имената и делата на още пет архангели.
Третия от тях се нарича Рафаил, което означава изцеление Божие. Той е лечител и помощник в скърбите. За архангел Рафаил се споменава в книгата на Тавит. Там се разказва как този архангел, под вида на човек, съпровождал праведния Тавит, освободил от злия дух неговата невеста, възвърнал зрението на престарелия му баща и давайки полезни съвети на Тавит, изчезнал. Поради това този ангел се изобразява с медицински съд в ръка, както по сетне започнали да го пишат Пантелеймон Целителя. Него подобава да призовават всички страдащи душевно и телесно, за подкрепа в молитвите си, с дела за милосърдие и любов.
Името на четвъртия архангел е Урил, което означава светлина или огън. Него го изобразяват, държащ меч в дясната си ръка на гърди, повдигнат нагоре и огън в лявата ръка, обърнат надолу. Като ангел на светлината, Урил преимуществено просвещава умовете на хората за откровената истина въобще, а в частност за божието откровение.
Като ангел на огъня Божествен, той възпламенява сърцата на призоваващите го за любов към Бога и изтребва в тях всичко което е нечисто, земно и греховно. Поради това той се счита за покровител на ревнивите за разпространение на истинската вяра Христова, тоест на мисионери и хора посветили се на чистата наука.
Той е истинският източник на много велики научни открития. Тези открития, за които самите откриватели разказват, че те са стигнали до тях често внезапно, като чели с вдъхновение свише. Писателите и поетите трябва добре да се молят на архангел Урил да им изпрати вдъхновение, с Божията милост, ако те искат да бъдат писатели и поети. Но не следва да се моли от него откровение за тайните на природата, превишаващи нашия разум и нашите човешки потребности, а за ранно предизвестие на бъдещи събития.
Нека чуем как е отговорил Урил на благочестивия мъж Ездре, който пожелал да узнае от ангела за тайната за съдбата на Божия свят, и защо злото по света, видимо тържествува?
Архангелът се съгласил да отговори, но поискал от Ездре първо да изпълни едно от три негови желания: или да претегли пламъците на огъня, или да покаже началото на вятъра, или да възвърне преминалия ден. Когато Ездре узнал, че не е в състояние да направи това, богомъдрия архангел му отговорил така: «Ако аз те бях попитал, колко обиталища има в сърцето на морето, или колко източника има на дъното на бездната, или какви са пределите на рая, ти може би щеше да ми кажеш: в бездната не съм ходил и в ада също и на небето никога не съм се качвал. Сега и аз ще те питам само за огъня, вятъра и деня, които ти си преживял, тоест за това без което ти не би могъл да бъдеш – и на това ти не ми отговори». И ангелът казал Ездре: «ти и това, което е твое и с тебе от младини не можеш да знаеш; как твоят ум ще може да побере в себе си пътя на Всевишния, и в този осквернен век да разбереш осквернението, което е очевидно за моите очи?»
Това мъдро наставление на архангела не би ни попречило да помним учените на своя век и да не забравяме, че хората имат знанията, подобаващи първо на служителите на светлата истина.
Петия архангел се именува Салафил, което означава молитвеник Божи. За него се споменава в същата книга на Ездре. Него изобразяват в положение на молитва с ръце приложени към гърдите, и с очи сведени надолу. За този у когото молитвата не върви добре, той трябва да се моли на архангел Салафил да го научи как по-добре да се моли. И много ли от нас могат да се похвалят, че могат внимателно, не развлачено, и ако не горещо, то поне топло да се молят? И колко малко хора знаят, че има небесен учител който да ги научи на молитва и по тази причина не призовават архангел Салафил.
Името на шестия архангел е Иегудил, което означава слава и хвала Божия. При него, в дясната му ръка е златна корона, а в лявата – бич с три върви. Неговите задължения са да дава подслон на подчинените му ангели, да пази и защитава името на Светата Троица и силата на Кръста Христов, да насочва хората, трудещи се за славата Божия в различни отговорни отрасли на човешките служения, да награждава добрите и да наказва злите. Към този велик небесен служител следва да бъде отправян взора молитвен на царете, военачалниците и градоначалниците, съдиите, домовладелците и т.н.
Накрая, последния от свещената седморка на висшите ангели, последения по ред, а не по достойнство се явява Варахил, ангел благословени Божи, което означава и неговото име. Него го изобразяват с множество розови цветя в подножието на неговите дрехи. Дотолкова, доколкото са различни Божите благословения, то и служенията на този ангел са изключително разнообразни. Той се явява върховен ръководител на ангелите хранители, тъй като чрез него се изпращат благословенията за семейно благополучие, за добро и хубаво време, за изобилие на земни плодове, за успешни покупки и въобще във всички житейски дела, тоест за всичко това за което помагат на хората, техните ангели хранители

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар