// Вие четете...

Морал и Православие

Светия Дух.

„Сърцето е като дете – каквото види, това иска.“

Светия Дух.

Светия Дух се нарича Господ в същия смисъл, в който и Синът Божи, тоест че е истински Бог. В Свещеното Писания са дадени свидетелства, където апостол Петър, изобличавайки Ананий, казва „Анание, защо сатаната изпълни сърцето ти да излъжеш Духа Светога и да скриеш от стойността на нивата?…Ти излъга не човеци, а Бога”. Светия Дух се нарича животворящ, защото Той заедно с Бог Отец и Син на всичко сътворено дава живот и преди всичко на човека – духовен живот. „Ако някой не се роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие”.
От думите на самия Господ Исус Христос става ясно, че Светия Дух изхожда от Отеца „Кога дойде Утешителят, Когато Аз ще ви пратя от Отеца, Духът на истината, който изхожда от Отеца, Той ще свидетелства за Мене”.
Учението за изхождението на Светия Дух от Отеца не бива да бъде подлагано на никакво изменение или допълнение, защото:
1. Православната църква в това учение повтаря думите на самия Исус Христос, а Неговите думи несъмнено са достатъчен и съвършен израз на истината;
2. Вторият вселенски събор, чиято главна цел била да утвърди истинското учение за Светия Дух, без съмнение, ясно и точно изложил това учение в Символа на вярата и Съборната църква го признала толкова решително, че Третия вселенски събор със своето седмо правило забранил да се съставя нов Символ на вярата.
Затова преподобни Йоан Дамаскин пише „Казваме, че Дух Светий от Отеца и Го наричаме Дух Синовен”. Фактът, че Исус Христос заповядал да се „кръщава в името на Отеца и Сина и Светого Духа” красноречиво говори за това, че на Светия Дух подобава поклонение и прослава еднакви с тези на Отеца и Сина.
В Символа на вярата се казва, че Светия Дух е говорил чрез пророците за изобличение на някои лъжеучители, които казвали, че книгите на Стария завет не са написани чрез Светия Дух. В Свещеното Писание апостол Петър казва „Никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Дух Свети просветявани са говорили светите Божии човеци”, което свидетелства за това, че на пророците наистина е говорил Светия Дух.
Светия Дух е говорил и чрез апостолите, съдейки за това, по думите на апостол Петър, който казва „Тем бе открито, че не на тях самите, а на нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Духа Светого, пратен от небесата”. В Символа на вярата не се споменава за апостолите, защото във времето на неговото съставяне никой не се съмнявал в благо вдъхновеността на апостолите.
Светия дух се открил на хората по особен начин. Той слязъл върху апостолите във вид на огнени езици на петдесетия ден след Христовото възкресение. Както преди, така и сега Светия Дух благодатно укрепява всички истински християни. „Не знаете ли, че вие сте храм Божии, и Духът Божии живее във вас”. Човек може да придобие благодатните дарове на Светия Дух чрез усърдна молитва и чрез тайнствата. „Ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри деяния на чедата си, колко повече Отец Небесний ще даде Дъх Светий на ония, които Му искат”. „Когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго, Когото изобилно изля върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител, та оправда ни с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот”.
Свети пророк Исаия посочва седем главни дарове на Светия дух: дух на страх Божий, дух на знание, дух на сила, дух на съвет, дух на разум, дух на мъдрост, Дух Господен, или дар на благочестие и вдъхновение във висша степен.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар