// Вие четете...

Физика на Океана

Първи сведения за Океана

Първите сведения за Океана, хората започнали да събират паралелно с географското изучаване на Земята и се отнасят към IX – VIII век преди новата ера. Но, примерно до XVIII век на нашата ера, тоест почти три хиляди години, океанографските сведения имали случаен характер и те са постъпвали изключително от мореплавателите извършили търговски или завоевателни походи. Такива походи са се извършвали най-вече в края на XV век и началото на XVI век, когато за един кратък период от време от 1487 до 1528 г, наричан епоха на Великите географски открития, била открита повече от половината повърхност на Земята. Паралелно с това били направени и важни океанографски открития.
През 1492 г Колумб открил в Атлантическия океан съществуването на Северното пасатно течение. Себастиян Кабот, откривайки през 1497 – 1498 г Лабрадор и Нюфаутленд, бил първият, който съзнателно се възползвал от Гълфстрийм за ускоряване на плаването си в участъка близко до Англия. Именно той е открил и Лабрадорското течение. С първото околосветско плаване на Магелан (1519 – 1522) било на практика доказано, че всички океани са свързани помежду си, а Земята има кръгла форма, при което е било определено и съотношението между сушата и океана.
Следващия период, особено XVIII – XIX век се характеризира с първите океанографски експедиции, с развитието на теоретични разработки и с изследвания в областта океанографията. По време на плаванията на В. Беринг и А. Чириков (1728 – 1741), повторно бил открит Беринговият пролив и били обследвани обширни пространства от северната част на Тихия океан.
През 1768 г Джеймс Кук извършил три плавания през което време бил обследван Тихия океан от Антарктика до Чукотско море. Особено значение за океанографията, като наука имало околосветското плаване през 1823 – 1826 г на капитан Коцебу и Ленц. В тази експедиция били използвани изобретените от Ленц барометър и дълбокомер, били направени наблюдения за определяне на относителното тегло на морската вода и нейната прозрачност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар