// Вие четете...

Морал и Православие

Противникът на Христа.

AA53„Когато в съдния ден изгори целият свят, пламъците ще достигнат и до кралския замък.“

Противникът на Христа.

Думата „антихрист“ означава противник на Христа. Тя има общ и частен смисъл. В общия смисъл тя се отнася до всички, които се отричат от Господ Исус Христос, а в частност, тази дума се отнася до човек, който се е поддал на злото и греха. Това е най-жестокия враг на Христа и Неговата Църква, който ще дойде преди Второто Христово пришествие. Според св. Йоан Дамаскин, антихристът ще бъде не въплътен дявол, а човек, който е възприел у себе си дявола, роден от блудодеяние и предприел сатанински действия.
Антихристът ще се яви за срок от седем години, но ще вилнее три години и половина. Указание за това определено време има в Апокалипсиса, където е казано: „…даде му се власт да воюва четиридесет и два месеца.“ А в книгата на св. Пророк Даниил е казано: „..и против всевишния ще произнася думи и ще угнетява светиите на всевишния: дори ще замисли да отмени у тях празничните времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и полувреме.“
В днешно време се забелязват наченки на такива действия. Като чели светските празници получават по-голяма популярност от църковните. Все повече се акцентира върху празници като ден на жената, ден на труда, празник на влюбените, празник на мира и други. Както казва св. Иполит Римски в Синаксара на Месопустна неделя: „Ще дойде антихристът и ще се роди от скверна жена и мнима девица, еврейка от племето Даново.“
Според учението на светите отци дяволът, издигайки антихриста, ще се старае да покаже в неговото пришествие всички признаци на Второто пришествие на Господ Исус Христос. Както Христос е започнал Своето Божествено учение с чудеса, така и антихристът ще започне своето всегубително служение с прелъстяване на хората чрез лъжливи чудеса. Както Христос влезе тържествено в Йерусалим като месия, така и антихристът ще се яви като юдейски лъже месия, всемирен монарх чрез тържествена церемония на влизането си в Йерусалим и сядането си в Йерусалимския храм, който преди това ще бъде възстановен. Друг е въпросът, в момента на мястото на древния Соломонов храм се намира джамията Ал-Акса (Омаровта джамия) и не се знае на каква цена той ще бъде възвърнат.
Световната реклама на антихриста като гениален нов вожд и „спасител“ на народите в най-кратък срок ще прогърми по всички страни. Св, Ефрем Сирин казва:“Той ще дойде в такъв образ, в който да прелъсти всички: ще дойде смирен, кротък, добър, обичащ бедните, ласкав с всички, особено уважаващ юдейския народ, защото те, юдеите, ще очакват неговото пришествие…“
А Епископ Игнатий Бранчанинов по този повод казва: „Светът или човечеството не ще познае антихриста. То ще го признае за Христос, ще го провъзглася за Христос… Що се отнася до Второто Христово пришествие, тогава ще бъде невъзможно и не нужно хората да си предават един другиму вестта за Него, защото Той ще се яви внезапно, ще се яви по Своето всемогъщество, едновременно на всички хора по цялата земя.“
Сам Спасителят ни е предупредил: „Тогава, ако някой ви каже: ето тук е Христос, или там е – не вярвайте: защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.“; „Ето, казах ви отнапред. И тъй ако ви кажат: ето в пустинята е, не излизайте; ето в скришните стаи е (тоест в който и да е отделен дом), не вярвайте: защото, както светкавица излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески.“
Всички старания на антихриста да се представи за истински месия ще срещнат неочаквано и необикновено противодействие в лицето на двама старозаветни пророци, изобличители, които по Божията воля, без да изпитват смърт, са били взети живи на небето и които трябва да се явят на земята преди края на света, за да изпълнят своята мисия и да вкусят смърт. Имената на тези свети пророци са Илия и Енох. Три години и половина те безпрепятствено ще изобличават всички лъжи на антихриста в периода, когато той ще се готви да заграби напълно световната власт. В книгата на пророка Мелахия единият пряко се назовава по име: „Ето, Аз ще пратя при вас пророк Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен.“
Чрез идването на земята на двамата пророци много хора ще получат сили, за да преодолеят изпитанията. Те ще притежават, както е записано в Апокалипсиса „чудотворни сили.“ „И когато завършат свидетелстването си, звярът, който излиза из бездната, ще встъпи в бой с тях и ще ги убие.“
Бог ще допусне смъртта на двамата пророци, защото като човеци те трябва да преминат през смъртта: „Който от човеците е живял, без да види смърт и е избавил душата си от ръцете на преизподнята.“
Като гледат убитите тела на двамата пророци антихриста и неговите привърженици ще се радват. „Мнозина от народите и колената ще гледат труповете им три дена и половина и не ще оставят да бъдат положени в гробове. Жителите на земята ще се зарадват за тях и ще се развеселят: и ще си пратят дарове един другиму, понеже тия два пророка мъчеха живеещите на земята.“
Много християни ще страдат за това, че са загубили закрилниците си, но радостта на антихриста и на убийците ще се превърне в страх и ужас, защото след трите дни телата на пророците ще възкръснат, предизвестявайки на човеците за бъдещото всеобщо възкресение. „След трите и половина дни у тях ще влезе дух на живот от Бога и те ще се изправят на нозете си и голям страх ще обземе ония, които ги гледат. Тогава ще чуят висок глас от небето да им казва: Възлезте тука. И ще възлязат на небето в облик и враговете им ще ги видят.“
След смъртта, възкресението и възнесението на двамата пророци антихристът ще разкрие действителния си образ и ще започне страшно гонение срещу християните. Св пророк Даниил казва, че антихриста ще управлява земята само седем години, от които три и половина последни години ще се извършат големите преследвания на християните. Той ще бъде обявен за цар, и то най-напред от юдейския народ, За тази царствена власт тайнствено говори Апокалипсиса, като предлага на всеки читател да разгадае името на звяра или числото на неговото име. „Тук е мъдростта, който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек и числото му е шестстотин шестдесет и шест.“
В Стария завет на Светата Библия се споменава за това число, което се явявало като особен знак на покоряване, което евреите налагали на народите, след като ги подчинявали на себе си. Именно 666 таланта злато постъпвало в качеството на данък в хазната на цар Соломон: „Златото, което идеше на Соломона всяка година тежеше шестстотин шестдесет и шест таланта.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар