// Вие четете...

Поведенчески модели

Протакането като средство за манипулиране.

C115„Щастлив е онзи, който се счита за щастлив.“

Протакането като средство за манипулиране.

Причината, поради която отлагате нещата се състои от една трета самозаблуда и две трети бягство. Ето някои от най-значимите ползи от придържането към модела на поведението на отлагане:
Първо, отлагането ви позволява да избегнете неприятни дейности. Може би има неща, които се страхувате да извършите или такива, които отчасти искате, отчасти не искате да извършите. Помнете, че нищо не е само бяло или само черно. Системата ви за самозаблуда може да ви вдъхва спокойствие. Като лъжете сам себе си, не е необходимо да признавате, че в дадения момент не сте „човек на действието“.
Докато продължавате да отлагате нещата, можете да останете вечно такъв, какъвто сте. Така премахвате промяната и всички опасности, свързани с нея.
Като изпитвате досада, вие имате кого или какво да обвинявате за състоянието си и прехвърляте отговорността от себе си върху досадната дейност.
Когато критикувате, вие се чувствате важен за сметка на другите хора. По този начин използвате активността на околните, за да се издигнете в собствените си очи, тоест вие се само заблуждавате.
Като изчаквате нещата да се оправят, можете да обвинявате света за нещастията си, вашите проблеми никога не се решават, всъщност това е полезна стратегия за бездействие.
Винаги ще успявате да избегнете провала, като отбягвате всички дейности, свързани с рискове. Така никога не ще ви се наложи да се сблъсквате лице в лице със своята несамоувереност.
Като мечтаете да се случват различни неща, вие можете да се върнете в спокойното и безоблачно детство.
Можете да спечелите съчувствието на околните и собственото си самосъжаление за тревожността, която изпитвате, като не правите това, което бихте желали да направите.
В състояние сте да оправдаете небрежно или посредствено изпълнение на която и да е задача, ако достатъчно дълго сте я отлагали и след това сте я изпълнили в съвсем кратък срок. „Просто нямах време.“
Като протакате нещата, някой друг може да ги свърши вместо вас. Така протакането става средство за манипулиране на околните.
Отлагането ви позволява да се само заблуждавате, че сте различен от това, което сте в действителност.
Като отбягвате задачите, можете да избегнете успеха. Ако не успеете в нещо, няма да се наложи да изпитвате приятно усещане за себе си и да приемете постоянната отговорност, произтичаща от успеха.
След като разбрахте, защо отлагате, можете да предприемете нещо, за да премахнете този само разрушаващ модел на поведение.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар