// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Просто, но е вярно!

ЕДНА ДЪЛГА ПРАВА ЛИНИЯ.

Веднъж цар Акбар начертал една дълга права линия и попитал министрите си:
– Как може да се направи тази линия по-къса, без човек да се докосва до нея?
Бирбал, когото смятали за най-мъдрия човек в държавата, се приближил и начертал близо до първата линия – друга, но по-дълга от нея.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар