// Вие четете...

Морал и Православие

Проклятието и смъртта.

„Ако не удържиш думата, няма да удържиш и клетвата.“

Проклятието и смъртта.

Дяволът е измамил Адам и Ева, като ги е накарал да повярват, че ще бъдат като богове, ако вкусят от плодовете на дървото на познаването на доброто и злото. В рая Ева видяла една змия, която я уверила, че могат да опитат от плода, Ева се съблазнила от това обещание и от красотата на плода и вкусила от него, по нейния пример вкусил и Адам. Адам и Ева извършили грях и от този грях произлезли проклятието и смъртта.
Проклятието е осъждане за извършен грях от праведния Божи съд, както и за произлязлото, вследствие на греха, зло на земята, като наказание за хората. Бог е казал на Адам „Проклета да е земята заради тебе”. От греха на Адам произлязла двояка смърт: – телесна, когато тялото се лишава от душата, която го оживява; – и духовна, когато душата се лишава от Божията благодат, която я оживотвори с висш духовен живот. Душата също умира, но не като тялото. Когато тялото умира, то загубва чувствата си и се разрушава, а душата когато умира чрез греха се лишава от духовната светлина, от радостта и блаженството, но не се разрушава и унищожава, а остава в състояние на мрак, скръб и страдание.
Всички умират, но първите хора не са умрели, защото всички са произлезли от Адам, който бил заразен от греха, както и те самите извършвали грехове. Както от заразен извор тече заразена вода, така и от заразен от грях и смъртен родоначалник ще произлиза заразено от греха и смъртно потомство.
Свещеното Писание по този въпрос казва „Чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха”.
Плодовете от дървото на живота, след греха не са били полезни за човека, а и той не е могъл да яде от тях, защото е бил изгонен от рая. Въпреки тежкия и ужасен грях на Адам и Ева, Бог по своето неизказано милосърдие дал на хората надежда за спасение. Бог обещал, че „семето на жената ще смаже главата на змията”. Това означава, че дявола, който измамил хората ще бъде победен от Господ Исус Христос и ще ги избави от греха, проклятието и смъртта.
Исус Христос е наречен „семе на жената”, защото Той се родил на земята безмъжно от Пресвета Дева Мария. Ползата от обещанието на Господ Исус Христос е, че хората са могли да повярват в идващия Спасител, подобно на това, както ние вярваме в дошлия Спасител. В древни времена малцина са вярвали в бъдещия Месия, повечето от хората забравили Божието обещание за появата на Спасителя. Бог нееднократно повтарял това свое обещание, например Той дал на Аврам обещание със следните думи „Ще бъдат благословени в твоето семе всички земни народи”. Същото обещание Той след време повторил на пророка Давид „Ще въздигна след тебе твоето семе … и ще утвърдя престола на царството му до века”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар