// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Програма за разрушаване на националната държава.

„Лошо е да попаднеш в блато, но още по-лошо е да останеш в него.“

Доктрина на Алън Далес. „Ние хвърляме всичко, което имаме, всичкото злато, всичката материална мощ и ресурси в посока на затъпяването и оглупяването на хората. Човешкият мозък, съзнанието на хората е способно да се изменя. Посявайки хаос в Русия, ние незабелязано ще заменим ценностите им с фалшиви… Ние ще намерим наши единомишленници, наши помощници и съюзници в самата Русия. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозна гибелна трагедия за най-непокорния народ на земята, окончателно угасяйки неговото самосъзнание.

От произведенията на литературата и изкуствата ние… постепенно ще измъкнем социалната им същност, ще отучим художниците, ще убием в тях желанието да се занимават с изобразяването и с изследването… на процесите, които протичат в дълбините на народните маси. Литературата, театърът, киното – всичко ще изобразява и прославя най-неизменните човешки чувства. Ние всячески ще поддържаме и повдигаме така наричаните художници, които ще започнат да насаждат и набиват в съзнанието култа към секса, насилието, садизма, предателството – с други думи, всяка безнравственост.

В управлението на държавата ние ще създадем хаос, неразбория. Ние незабележимо, но активно и постоянно ще спомагаме за самозатъпяването на чиновниците, бюрокрацията и безпринципността. Честността и порядъчността ще бъдат осмивани и ще станат никому ненужни, превръщайки се в отживелица от миналото. Арогантността и наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията… и враждата между народите, а преди всичко враждата и ненавистта към руския народ – всичко това ние ловко и незабелязано ще култивираме.

И само малцина, много малко хора ще се досещат и разбират какво всъщност се случва. Но такива хора ние ще поставим в безпомощно състояние, ще ги превърнем в посмешище, ще намерим начини да ги оплюем и да ги обявим за отхвърлени от обществото…

Ние ще се борим за хората в детските и юношеските им години, винаги главното обръщение ще е към младежта, която ще започнем да разлагаме, развращаваме, да я разсипваме. Ние ще направим от тях космополити.“

Така че „студената война“ не е започнала с речта на Чърчил във Фултън през 1946 година, както твърди информацията на „официалната историческа наука“, а малко преди това… Директива на СНБ на САЩ 20/1 от 18.08.1948 г. – това не е отделен епизод, един вид „изхвърляне“ на обществената статистика на фактите, характеризиращи външната политика на САЩ. След това в директива на СНБ на САЩ 68 от 30.09.1950 година се казва:

„…да се сеят семената на разрушението вътре в съветската система, за да заставим Кремъл в крайна сметка да измени политиката си. Но без превъзхождаща налична и леко мобилизируема военна мощ, подтиквана към „сдържане“, което по своето същество е политика на разчетено и постепенно принуждаване, нищо повече от блъфиране.

На нас ни е нужно да водим открита психологическа война с цел предизвикване на масово предателство по отношение на Съветите и разрушаване замислите на Кремъл. Да се усилят позитивните и своевременни мерки и операции с тайни средства в областта на икономическата и психологическата война с цел да се предизвикат и поддържат вълнения и възпитаване в избрани стратегически важни страни – сателити.

Тихомълком да се утвърждават ценностите на нашата политика и действията трябва да са такива, че да предизвикват коренна промяна в характера на съветската система, срив в замислите на Кремъл – първата и най-важна крачка към това изменение. Съвършено очевидно е, че това ще излезе скъпо, но ще е по-ефективно, ако тези изменения се явят като резултат на действие на вътрешни сили в съветското общество…

Победата е вероятна, обезпечавайки срив в замислите на Кремъл и постепенно увеличавайки силите на свободния свят и пренасянето им в съветския свят в такъв смисъл, че да се осъществи вътрешно изменение в съветската система“.

Харвардският проект. По-точно за плановете на „глобализаторите“ е разказано в книгата на историка, член на съюза на писателите на Русия, доктор на филологическите науки, академик Ю. К. Бегунов „Тайните сили в историята на Русия“ (С.-Петербург, 1996 г., издателство на съюза на писателите на Русия, тираж 1.500, стр.326,327,328):

В началото на 80-те години съветското разузнаване успя да се сдобие с материали за така наричания „ХАРВАРДСКИ ПРОЕКТ“.

Той се състои от три тома: „Перестройка“, „Реформа“, „Завършване“.

В началото на първия том има голям преамбюл, в който се говори за това как на границата между XX-и и XXI-ви век Човечеството е заплашено от страшна криза заради липсата на суровини и енергийни ресурси. Англосаксонските аналитици по екология достигат до заключението, че спасението на Човечеството зависи от това доколко ще успее да разреши общите задачи след унищожението, както говори тогавашния президент на САЩ Роналд Рейгън в „Империята на злото“, тоест за сметка на СССР, с планирано съкращаване на населението до 10 пъти и разрушаване на националната държава. Програмата е разчетена за три петилетки.

В първата петилетка от 1985 до 1990 година ще протича „Перестройка“ с нейната гласност, борба за социализъм „с човешко лице“, подготовка на реформата „от социализма към капитализма“. „Перестройката“ трябва да се ръководи от един вожд, предполагаемо Генералния секретар.

Вторият том е посветен на „Реформата“, нейният период е 1990–1995 година, а целите са следните:

1. Ликвидация на световната социалистическа система.

2. Ликвидация на Варшавския договор.

3. Ликвидация на КПСС.

4. Ликвидация на СССР.

5. Ликвидация на патриотичното социалистическо съзнание.

„Реформата“ трябва да се ръководи от друг вожд.

Третият том е наречен „Завършване“, което трябвало да се ръководи от трети вожд, а неговия период от време е – 1996–2000 година. Той съдържа следните точки:

1. Ликвидация на Съветската армия.

2. Ликвидация на Русия като държава.

3. Ликвидация атрибутите на социализма като безплатно образование и медицинско обслужване, и въвеждане атрибутите на капитализма: за всичко трябва да се плаща.

4. Ликвидация на сития мирен живот в Ленинград и Москва.

5. Ликвидация на обществената и държавна собственост и въвеждане на частната собственост повсеместно.

„Завършването“ се съпровожда с измръзване на гладното население на Русия, построяване на хубави пътища до морските пристанища, по които ресурсите и богатството на Русия надлежно ще бъдат изкарвани зад граница. За сметка на Русия Запада се надява да реши много от проблемите си и да я изцеди като лимон, а територията й да „предостави“ на англосаксонската раса“.

За съществуването на такива планове свидетелстват не само нагледните резултати на така наричаната „реформа“, осъществявана от „глобализаторите“ в нашата страна с ръцете на нашите безумни демократизатори, но и откровените признания на изпълнителите на плановете на „глобализаторите“ както в САЩ, така и в Европа, направени от тях в края на 90-те години.

Откровени признания.

„За да подготвим Америка за встъпване в ХХI-ви век, ние сме длъжни да се научим да управляваме със сила, предопределяща промените в света, обезпечавайки сигурността и надеждността на ръководната роля на Америка за дълго време. Преди 50 години Америка, проявявайки далновидност, е ръководила изграждането на институти, обезпечаващи й победа в „студената война“ и съумяващи да отстранят множество препятствия и бариери, разделящи света, в който са живеели нашите родители…“

(Послание на Президента на САЩ Б. Клинтън „За положението в страната“ от 7 февруари 1997 година).

„За четиридесет години ние похарчихме трилиони (отдавна са квадрилиони към днешна дата – леко уточнение) долари, за да осъществим победата в студената война против Русия“. (Държавния секретар на САЩ Дж. Бейкър).

„Победата на САЩ в студената война беше резултат на целенасочена, планомерна и многостранна стратегия на САЩ, насочена към сриване на Съветския Съюз. Хода на историческите събития беше предопределен от стратегическите директиви на Рейгън. В крайна сметка скритата война против СССР създаде условия за победа над Съветския Съюз.“ (Директора на Центъра за политика и безопасност Ф. Хафни).

„Западът е длъжен да направи всичко възможно,… иначе САЩ и Запада рискуват да изпуснат победата от ръцете си в студената война, която може да се обърне от резултат в поражение… Русия – ключа към успеха. Именно там ще бъде спечелена или изгубена последната битка на студената война. „Не може да има по-високи цели.“ (Президента на САЩ Р. Никсън).

„Русия е победена държава. Тя загуби титаническата борба. И да се говори, че „това не била Русия, а Съветския Съюз“ – значи да се бяга от реалността. Това беше Русия, наречена Съветски Съюз. Тя отхвърли призивите на САЩ. Тя беше победена. Сега не трябва да си измисляме илюзии за великодържавността на Русия. Нужно е да се насочим към такъв род мисли, че Русия ще бъде раздробена и под опека.“ (Секретаря на Тристранната комисия З. Бжезинский).

„Разпадането на Съветския Съюз – това безусловно е най-важното събитие на съвременността, и в своя подход към този проблем администрацията на Буш прояви поразително изкуство… Аз предпочитам Русия в хаос и гражданска война с тенденция към съединяване в единна, крепка Централизирана държава“ (Члена на Тристранната комисия и ръководител на „Бнай Брит“ Х. Кисинджер).

„… задачата на Русия след загубването на студената война е обезпечаване на ресурси за благополучието на нашата страна. Но за това ще са нужни петдесет – шестдесет милиона души.“ (Премиер–министъра на Великобритания Дж. Мейджер).

Както виждате, уважаеми читатели, грабителите престанаха да скриват своите цели и планове на действие по отношение на нашата Родина – Русия. Тайната престана да бъде тайна. Има множество изказвания на тази тема. Но което е най-главното – те сами публикуваха секретните преди документи, свидетелстващи за техните завоевателни планове. Даже си учредиха медал „за победа в студената война“ (вж. рис. 3–1).

Фиг. 1

А от това следва много важен извод за всички родолюбци. Той е пределно ясен: Ако противникът е признал, че осъществява агресия против твоята страна, това дава право на народа на страната да не признава резултатите от агресията и да действа против окупаторите и помагащите им предатели на Родината, изхождайки от своето разбиране за настъпилата обстановка с цел освобождаване на своята страна. Тоест, това предполага да не признава нито „разпадането“ на СССР (било то „разчленяване“), нито резултатите от грабителската приватизация, нито нищо останало, което е направено със страната и народа.

Тук засега трябва да се каже, че основен инструмент за разрушаването на СССР е станало висшето ръководство на СССР, оглавено от Горбачов. Горбачов е мерзавец. Той е знаел какво ще стане със страната, но съзнателно се отдръпва настрани, за да може всичката мръсотия да се припише на пияницата Елцин.

Коментари

Един коментар към “Програма за разрушаване на националната държава.”

  1. Ей,мръсни,долни американски боклуци-не ви се получи,а?Дойде Месията който ще спаси Православието,а вие-на кладата!Лошото е че статията отразява сегашното положение във моята Родина-България,продадена от множество боклуци за пари,а еманацията са сегашните начело със боко-ма много милиарди е обещал на ЕС-затова го държат още!Но иде Видов ден-м.мка ви и продажници!!!

    Posted by vesselin kostov | 04.11.2020, 21:20

Публикувай коментар