// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Прогнозиране на цунами.

„Който се бои от морето, да си стои в локвата.“

Един от важните обекти на прогнозирането по крайбрежието на моретата от Далечния Изток се явява прогнозирането на цунами. Съвременната оперативна прогноза за цунами се основава, преди всичко, на сеизмична информация. Регистрация на силно подводно земетресение, способно да предизвика цунами се явява сигнал за оперативни действие, заключаващи се в:

– определяне на параметрите на огнището на земетресението (магнитуд, епицентър, дълбочина и други);

– оценка на времето за подхождане на вълните цунами до населените пунктове по крайбрежието.

В зависимост от положението на възможното огнище на цунами, вероятността за възбуждане на цунами и разчитаното време за подхождане на цунами до крайбрежието се взема решение за незабавно обявяване на тревога за цунами в определени пунктове, или решението се взема по-късно на основата на данни за появяването на вълни в други пунктове по крайбрежието по данни от мариографните наблюдения.

За задачите на строителството, социалното планиране и дейностите по намаляване на щетите от възможни природни катастрофи, важни са дългосрочните прогнози за цунами, които се основават на цунами районирането на цялото морско крайбрежие на Далечния Изток, подложено на въздействието на вълните цунами. В частност, оценката за опасност от цунами са важни при проектирането на строителство в крайбрежната полоса, за оценка на риска при застраховането, при определяне на опасните за преживяване на населението участъци от крайбрежието, навигацията и т.н.

Съществуват два подхода за оценка на опасността от цунами.

Първия се основава на статистиката от исторически данни (екстремални значение на височината на вълните цунами, тяхната повторяемост и т.н).

Втория се основава на числовото моделиране на историческите събития (земетресения и цунами).

Двата подхода се използват в комплекс, тоест статистиката от историческите данни за височината на цунами на крайбрежието и се допълва от числови оценки за тези райони, където отсъстват измервания или други сведения за цунами.

Предупреждения за цунами се издават в форма на бюлетини. В общия вид бюлетинът трябва да съдържа:

– заглавие, указващо типа на предупреждението (Tsunami Warning), произхода (издаващото агентство), дата/ час, номер на предупреждението;

– описание на областта по която се разпространява предупреждението;

– типа на предупреждението: наблюдавано цунами (сеизмични параметри и изменение на нивото на морето) или вероятност за възникване на цунами (само сеизмичните параметри);

– информация за земетресението: положението за огнището, дата/ час, магнитуд;

– информация за потенциално цунами: интензивност, очаквано време на разпространение;

– обща информация: ниво на неопределеност, продължителност на явлението, свързаните с цунами изменения на характеристиките (ниво на морето, течения);

Също така в бюлетина може да бъде включена допълнителна информация за мореплаването, например:

– общи препоръки (обхождане на малките дълбочини или не влизане в пристанище);

– сведения за информация, разпространявана до пристанищните власти;

– разпространение на информацията по всички средства до съседните кораби.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар