// Вие четете...

Черно море

Причини пораждащи постоянните течения.

„Да изучава превръщанията може само оня, който е разбрал че промените и превръщанията не се отличават от процеса на живота и смъртта.“

От друга страна за образуване на стационарно движение, наричано структура ще са необходими няколко месеца. Поради това, ако в морето в течение на годината има ясно изразено господство на посоката на вятъра, то в многовековния процес създаването на постоянна система на дрейфуви течения с градиентна съставляваща следва да се счита за абсолютно неизбежен факт.
Охарактеризираното по-преди развитие на дрейфовите течения предполага еднородно море. В действителност, би трябвало този процес да се развива по друг начин, макар и да няма основание да се очакват принципиални отклонения от него. Още повече, че многобройните наблюдения над теченията, не само в дълбочинните слоеве, но и на повърхността далече от брега, не са дали каквито и да са други данни за теорията на дрейфувите течения в затворено море с голяма дълбочина, и в същото време не противоречат на приведените разсъждения.
Съвсем очевидно е, че разгледания процес на образуване на дрейфувите течения е напълно възможен при различни направления на вятъра. Приведените по-горе разсъждения не се променят, ако морето се намира под влиянието на циклонична атмосферна циркулация и даже в този случай, ако в различните му половини вятърът има различни направления. При това положение, теченията възбуждани от дадените ветрове в едната половина на морето ще подкрепят теченията възбуждани от ветровете с противоположно направление в другата половина на морето. Тъй като стационарните дрейфуви течения са в резултат на атмосферната циркулация, на епизодичните, даже относително дълго духащи ветрове, внасят в нея само кратковременни изменения, то и основната система на теченията, като следствие на тази циркулация в общия случай е постоянна.
Кратковременните ветрови течения, внасяйки в нея местни нарушения, бързо изчезват и не предизвикват съществени изменения. Освен това, тези изменения оказват влияние на повърхностната част на дрейфувите течения, като неговата градиентна част или остава постоянна или се изменя незначително. По тази причина, щом епизодичният вятър прекрати своето действие основното течение бързо се възстановява, определяйки относително устойчивия ход на много хидрологични процеси и в частност на така важния за хидрологичния режим на морето вътрешен водообмен между връхните и ниските слоеве.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар