// Вие четете...

Истината е в избора

Причини за щастието и нещастието.

„Всеки е ковач на своето щастие. Щастието помага на човек и морето да преплува.“

Светът е пълен със самотни, объркани, гневни и нещастни хора, които не са в състояние дори да се докоснат до някой, който изглежда щастлив. Цялата социална енергия на тези хора се излива в оплаквания, обвинения и критики към околните, следователно не остава нищо за положителните емоции.

Има две посоки, в които нещастието тласка хората. Първата група нещастни хора търси начин да се завърне в лоното на щастливите – процес, при който се търсят носещи удоволствие и удовлетворение между личностни връзки. Втората група нещастни хора са се отказали да търсят промяна в положението си и между личностни връзки, които да им носят удоволствие и удовлетворение. Но и тези хора, подобно на всички нас, продължават опитите да се чувстват добре. Ето защо често търсят и откриват заместители на удовлетворителните между личностни връзки в моментното удоволствие – най-често посредством храна, алкохол, наркотици, груб и лишен от нежност и обич секс. И ако не успеем да изградим общество с повече щастливи хора, никога няма да сме в състояние да ограничим тези разрушителни и само унищожителни избори.

Говорител на американската Агенцията за борба с наркотицитесъобщава по една от местните радиостанции, че в Ню Йорк има половин милион наркомани, които употребяват хероин и кокаин. Цифрата е стряскаща и ще стане още по-стряскаща, ако към нея прибавим и броя на алкохолиците и на пушачите, които също са вид наркомани. Почти всеки един от тези нещастни хора е изоставил надеждата си за постигане на удовлетворителни трайни между личностни връзки и ги е заменил с неприсъщи за човека моментни удоволствия. Тези хора намират бързо и интензивно действащо удовлетворение в наркотиците, защото този вид „наслада“ не изисква никакви усилия, освен вкарването на дрогата в кръвообращението. А контактът им с други човешки същества е сведен до намирането на дрогата. Същото е валидно и за всички други моментни удоволствия.

Част от нещастниците изобщо не са бедни и не принадлежат към малцинствена група. Не е задължително и да са пристрастени към наркотици, насилие и груб секс. Мнозина от тях са отговорни хора, които добре се грижат за себе си и не причиняват зло на никого. Но поради начина на поведение, което са избрали, те не са в състояние да поддържат трайни удовлетворителни взаимоотношения с щастливи хора и в резултат на това са нещастни. Чувството за нещастие е най-често срещаното чувство в живота на съвременния човек.

Тъй като не схващаме разликата между търсенето на щастие и удовлетворение чрез и в между личностните връзки и търсенето на удоволствие извън и без обвързване с подобни взаимоотношения, не можем да разберем и защо е толкова трудно да се помогне на онези дълбоко нещастни и неудовлетворени хора, които живеят само за едното моментно удоволствие. Затова и предполагаме, че те всъщност търсят онзи тип човешки взаимоотношения, при които могат да си излеят душата и да срещнат разбиране, каквито обикновено се опитват да осигурят специалистите в тази област.

Но при втората група нещастни хора – онези, които са обърнали гръб на между личностните връзки и търсят единствено удоволствието – подобно предположение е напълно погрешно. Те може и да говорят така, сякаш искат да установяват близки взаимоотношения с другите хора, но в действителност това е само на думи. На практика те не правят никакво усилие, за да го постигнат, ето защо е изключително трудно да им се помогне за разлика от оказването на помощ на хората от първата група. Независимо дали ни харесва или не, някой трябва да се заеме с нелеката задача да върне хората от втората група при тези от първата, които търсят щастието в човешките взаимоотношения.

Терапевтите и преподавателите са най-близо до представата за подобен род посредници. Но добра работа могат да свършат и доброволците непрофесионалисти, които владеят теорията на избора и умеят да общуват (например успелите в между личностните си връзки пенсионери). Какви са възможностите в тази посока. Например организацията Анонимни алкохолици(АА) предлага на своите членове типа между личностни взаимоотношения и връзки, от които те отчаяно се нуждаят. В резултат тя има успех при почти 50% от посещаващите сбирките й. Ако трябва да дадем кратка дефиниция на АА, спокойно можем да кажем, че това е една организация, която използва преобладаващо теорията на избора и за сметка на външния контрол.

Всички, професионалисти и аматьори, ще имат далеч по-голям успех с групата на „търсачите на удоволствие“ (независимо от тяхното поведение), ако сме наясно, че именно между личностните връзки са това, което им липсва. Но, за да изградим успешни взаимоотношения с тези хора, трябва да бъдем изключително внимателни и нито за миг да не се опитваме да ги контролираме. Защото вина за състоянието им има именно външният контрол, който е бил използван спрямо тях или до който самите те са прибягвали. Успешно може да се окаже и запознаването им с идеите и практиката на теорията на избора. Така тези хора ще могат да разберат какво си причиняват сами. Изучаването на теорията на избора може да се превърне в част от всяка образователна и рехабилитационна програма за лечение на наркомани и на страдащи от други видове зависимост, тъй като именно в подобни програми се наблюдава масово присъствие на нещастни хора. Обучението им в малки групи може да бъде изключително ефективно, защото им дава шанс да изградят поне някакви между личностни връзки и по този начин да изживеят в реално време теорията, на която ги учат. Ние, човешките същества, имаме нужда едни от други. Необходимостта от между личностни връзки е заложена в гените ни.

И сега, нека да направим аналогия с ограничителните мерки с цел запазване здравето на хората. По този начин и чрез всяването на страх в душите на хората, че другия може да ги зарази, защото може да е приносител на заразата се разкъсват именно между личностните връзки, а това увеличава автоматично нещастните хора. Светът ще се напълни със самотни и нещастни „човеци“, които не са в състояние дори да се докоснат до някой, който изглежда щастлив. Цялата социална енергия на тези хора се излива в оплаквания, обвинения и критики към околните, следователно не остава нищо за положителните емоции. Правилния извод се налага от само себе си – изборът е ваш. Ако искате да сте от групата на щастливите хора трябва да подобрите между личностните си отношение, трябва да общувате с хора, които са разбрали истината за избора, изберете да сте щастливи, а не нещастни, мрачни и самоунищожаващи се хора.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар