// Вие четете...

Нашето самочувствие

Приспособимост на човешкия организъм

Природата добре се е погрижила за това, щото организмът на човека да бъде добре приспособен към околната среда и колебанията на нейните условия – периодични (денонощни, сезони) и епизодични (възникващи от време на време, без някаква зависимост). Всеки човек притежава способността безболезнено да понася до определени предели измененията на температурата и влажността на въздуха, атмосферното налягане, интензивността на естественото и изкуственото облъчване, на действието на вятъра, газовия състав на въздуха, който ние дишаме, и т.н.
Независимо от това, „запасът от поносимост” у различните хора, разбира се, не е еднакъв, той зависи от пола, възрастта, здравословното състояние, натренираността и други фактори. У децата, възрастните и хора страдащи от различни заболявания този диапазон не е голям. Резките изменения на времето лесно ги извежда от равновесие, които на хората с добро здравословно състояние и на добре тренираните, не се отразяват по никакъв начин.
Отдавна е забелязано, че времето понякога влияе не само на самочувствието на отделни, но и на големи групи хора, а медиците още преди 2000 години са обърнали внимание на връзката между времето и случаите на разпространение на някои видове заболявания. Великият учен на древността Хипократ е казвал: „Ако много хора се разболяват едновременно от една и съща болест, то причините за това следва да се търсят в това, кое е общото между тях и в това какво те най-често ползват. Това означава, че става въпрос за вдишвания въздух”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар