// Вие четете...

Черно море

Приливно – отливни течения в Черно море.

ЕКСКУРЗИЯ В РАЯ.

В рая се провежда екскурзия за обикновени хора и бизнесмени.
Гидът провежда инструктаж:
– А сега ние възможно най-тихо ще преминем и ще надзърнем зад много врати.
– Защо тихо?
– Зад всяка врата се намират представители на различни групи и всеки от тях си мисли, че те са единствените в рая.

Приливно – отливни течения в Черно море.

От теорията е известно, че водните частици по време на приливно – отливните течения се преместват по вертикална орбита, силно разтеглена в хоризонтално направление. Ако дълбочината на морето е значителна, то голямата ос на вертикалната орбита се разполага паралелно на повърхността на морето. В този случай в момент на средно ниво скоростта на приливно – отливните течения е равна на нула (смяна на теченията), а скоростта на изменение на нивото е максимално. С момента на подема на нивото започва приливно течение, направлението е към страната на разпространение на приливната вълна и достига своята максимална скорост в момента на пълна вода. След това с падането на нивото приливното течение постепенно се намалява до следващото средно ниво, когато настъпва смяна на приливното течение към отливно. Отливното течение достига максимална скорост в момента на малка вода.
На малки дълбочини голямата ос на вертикалната орбита заема паралелно положение на наклона на дъното, вследствие на което смяната на теченията става в моменти близки към моментите на пълна и малка вода.
Максимална скорост на приливно – отливните течения се постига в момент на средно ниво.
Приливите в Черно море вследствие на почти пълната му изолация от Атлантическия океан имат местен характер. Амплитудата на приливите не превишава 12 см. По направените наблюдения на приливите в Черно море, тяхната амплитуда не надвишава 12 см и почти повсеместно те имат неправилен полуденонощен характер.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар