// Вие четете...

Местни признаци

Признаци за предсказване на времето в близките 6 – 8 часа.

Признаци за запазване на лошото време в близките 6 – 8 часа

1. Атмосферното налягане е ниско (по-ниско от средното за дадения район и сезон), при това то не се изменя или се понижава бавно. На лентата на барографа записът има вид на леко вълниста, почти хоризонтална крива линия.

2. Силния вятър не отслабва, но изменя своето направление, като се върти срещу посоката на часовата стрелка.

3. Наблюдава се небесна дъга в която преобладава червения цвят.

4. През зимата, облачността е плътната и низка, а през лятото тя е разкъсана.

5. Видимостта се понижава заради валеж.

6. Валежите са кратки и проливни.

7. Радио смущенията се усилват, отслабват или напълно се прекратяват.

Признаци за подобрение на времето в близките 6 – 8 часа

1. Атмосферното налягане се повишава. Установява се денонощния му ход.

2. Вятъра отслабва и се върти по посока на часовниковата стрелка.

3. Венецът около Луната се увеличава до 4 – 5°.

4. Облаците стават високи (просветлява), разкъсват се и се появява синьо небе.

5. Видимостта се подобрява.

6. Валежите се прекратяват.

7. Радио смущенията отслабват.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар