// Вие четете...

История на българите

Преминаване на Балкана от Троянския отряд – 7.01.1878.

„Каквито са офицерите, такава е и войската.“

Ловешкия отряд на генерал Карцов към края на декември наброявал в своя състав малко над 6000 човека с 24 оръдия. На 31 декември на отряда била поставена задачата да премине Балкана и с енергични демонстрации да съдейства на прехода на Балкана от отряда на Радецки; на 1 януари отряда бил преименуван в Троянски.

За преминаването на Балкана Карцов е можел да се възползва от няколко пътя. Първия преминавал от колибите на Княжевецки до Карнаре, втория – от манастира Успение до Карлово; и двата пътя преминавали през Троянския превал; третия път минавал от Шиповка към Рахманли; четвъртия минавал от Ново село до Калофер през Розалитски превал. Пътя от Шипка към Розманли преминавал по трудно достъпни планински пътеки и поради това би могъл да се използва от не големи пеши или конни части. Всички пътища като цяло били трудно достъпни, особено през зимата; местните жители наричали Троянския превал „Дери Могара”, което означавало „Гибел за магарето”.

Получил бойната задача, Карцов разпоредил в периода от 23 до 31 декември да се направи окончателна рекогносцировка на възможните пътища през превала. По данни на тази рекогносцировка като най-удобен се оказал пътя през Троянския превал от колибите на Княжевецки към Карнаре; по този път снегът запълнил неравностите между камъните, и поради това преминаването през него през зимата било даже по-лесно, отколкото през лятото.

При преминаването на Балкана Карцов използвал широко развитото в тази част на Балкана четническото движение. Четите възникнали там още от момента на първата поява на руските войски. Четата на Георги Пулевски от два и половина месеца охранявала Троянските колиби и издържала няколко схватки с турските войски. Войводата Пето Цетков сформирал чета в Троянския манастир. Освен това имало е много други чети с численост от 30-60 човека. Повечето от тях били македонци, местните жители се присъединили към тях едва в района на своето село или за една операция. От състава на тези чети Карцов взел със себе си за прехода на Балкана 1000 четника, и те оказали на руските войски огромна помощ. Много съществена била и транспортната помощ от местното българско население; българите обещали да доставят 200 коня, колкото е нужно биволи и 400 работника за разчистване на снега. С рекогносцировката се отдало да се изясни, че най-високата точка на превала – Орлово Гнездо – се защитавало от значителни сили на турските войски, разположени в укрепления.

Прехода през Балкана се предшествал от обстоятелствена подготовка по материалното осигуряване на отряда. Сухарите били подготвени напълно със свои сили – интендантството с нищо не помогнало; закупували зърно, мелили, пекли хляб и сушили сухари. Така били осигурени сухарните запаси за десет дена: четири носими и шест возими дажби. Денкове, поводи, фураж, биволи и работници от местното население били събрани при посредничеството на бившия български опълченец старшина от Троянското окръжие Георги.

На основание на всички данни за обстановката Карцов взел решение да премине Балкана в три колони. Всичко в планината тръгнали 5300 човека; останалата войска от Троянския отряд били оставени в неголеми гарнизони по северната страна на Балкана.

По пътя се наложило да се преодоляват неимоверни трудности. Пътя на превала бил предварително разчистен от българите, след тях вървели сапьорите, премахвали падналите дървета, разбивали или премахвали стърчащи камъни. За ободряване на изморените началника на щаба на отряда взел лично участие в работата. За 8 часа били преминати 9 км в изкачването. През цялото време имало гъста мъгла, студ от -23 до -27 градуса; вледеняващият вятър, преминавал в вихрушка: Така изтласкали на превала две оръдия, останалите се наложило да върнат обратно.

Центъра на тежестта на всички събития в прехода през Балкана се съсредоточил в средната колона. Лявата колона била много малка, а дясната не намерила пътя и се върнала обратно.

На 4 януари имало силен студ, съпровождан от гъста и пронизваща мъгла; по пътя имало дълбок сняг. Първия ешалон към нощта достигайки със своята пехота и конница в превала се опитал внезапно да завземе турските укрепления, но неговата атака била отбита; загубите не били големи – 8 убити и 10 ранени. През деня на 5 януари към първи ешалон се присъединил и втори ешалон, а към утрото на 6 януари, без няколко недостигнали превала, се събрал почти целия отряд. Предвид почти пълната недостъпност на турските позиции от фронта било решено да се опитат да ги превземат по пътя на обхода през десния фланг. С помощта на българските четници била намерена обходна пътека.

Схена 36. Преминаване на Балкана от Троянския отряд през януари 1878 година.

Турските позиции на превала се състояли от редут и три други укрепления, свързани между себе си с траншеи. Огневата отбрана от тези позиции била много силна. Позициите били заети от четири табора от низама и стотина човека на султанската гвардия; по този начин, позициите се отбранявали от сборни турски войски.

Атаката на турските позиции на превала от Карцов била назначена за 7 януари, като отделил за тази цел 4,5 батальона и 7 сотен с две оръдия, разпределени на две колони. Първата колона в състав от два батальона и три сотен под командването на Майор Духновски е трябвало да действа по фронта след началото на въздействие от лявата колона на турците; последната била в състав от 2,5 батальона, 4 сотен и две оръдия, командвана от полковник Греков, началник на 30-ти Донски казашки полк, който имал за задача да обходи десния неприятелски фланг.

Настъплението е започнало на 7 януари. В 9.00 обходната колона е била на 1,5 км и била посрещната от турския огън, но не понесла при това никакви загуби, тъй като настъпвала във верига и умело използвала мъртвите пространства. Приближавайки се „звено след звено, отделение след отделение” почти плътно до турските укрепления, войската от лявата колона ударила с щик по десния фланг на неприятелските позиции, прогонили от там турците и една част погнали на запад, друга част на юг по пътя към Карнаре; последното било скоро превзето.

С началото на атаката на обходната колона започнали да действат и войските от дясната колона. Умело използвайки пребежките, те с неголеми загуби се приближили до главния турски редут и в този момент получили подкрепа от страна на обходната колона, която насочила батальон в тила на редута. Виждайки цял батальон в своя тил , турците побегнали; от това се възползвали войските от дясната колона, хвърлили се в бой на щик и една част от турския редут промушили с щик, а друга част прогонили на юг; след това дясната колона се спуснала в преследване на бягащия противник и скоро завзела Текето.

Щурма на позициите на превала, много силно сами по себе си и към това, отбранявани от сборни турски войски, почти при отсъствие на числено превъзходство на руските войски, завършил удачно благодарение на умелото използване на обходното движение. Карцов и неговата войска показали на Троянския превал блестящ пример на владеене на тактиката на планинската война.

Загубите на Троянския отряд в боя на 7 януари не са били големи – всичко 58 човека убити и ранени и 48 човека измръзнали.

На 10 януари в Клисура към отряда се присъединили 2-бригада от 3-та пехотна дивизия, пристигнала от отряда на Гурко; числеността на отряда нараснала до 6500 човека. Щаба на армията на 11 януари ориентирал Карцов към вероятното по нататъшно движение на отряда в направление към Чирпан за съвместни действия с отряда на Гурко. Във връзка с това Карцов решил да съсредоточи своя отряд в Карлово.

Цялата операция на Търновския отряд по прехода на Балкана направила общо впечатление за стройност и обмисленост. Макар по време на прехода през Балкана на Троянския отряд не се наложило да се срещне със снежни урагани, както на отряда на Гурко, но затова пък пътя през Троянския превал бил много по-малко достъпен, отколкото пътя през Чуряк. Още повече, че настъплението било извършено така умело, че целта била достигната с не големи загуби. Всичко това дава право да се отнесе преминаването през Балкана от Троянския отряд към най-удачно подготвените и проведени, макар и в не голям мащаб, действия на руските войски.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар