// Вие четете...

Морал и Православие

Предсказанията.

„Съвестта е половин вяра, а може би цялата.“

Предсказанията.

Признаците по които човеците могли да познаят, родилият се за тях Спасител, били дадени от Божието привидение. Това са били изключително точни предсказания, относно Неговото раждане и земния му живот. Например пророк Исаия предсказал, че Спасителят ще се роди от девица. Пророк Михей предсказал, че Исус ще се роди във Витлеем, и юдеите точно така възприемали това предсказание преди още да разберат за самото събитие. След изграждането на втория храм в Йерусалим пророкът Милахия предсказал, че идването на Спасителя се приближава, че Той ще дойде в този храм и че пред Него ще бъде изпратен Предтеча, подобен на пророк Илия, което ясно сочи Йоан Кръстител.
Пророк Захария предсказал тържественото влизане на Господа в Йерусалим. Пророк Исаия с удивителна яснота предсказал страданията на Спасителя. Пророк Давид описал кръстните страдания на Христос с такава точност, като чели е писал за тях при самия кръст на Голгота. Пророк Даниил предсказал, че след 490 години ще бъде идването на Спасителя, Неговата кръстна смърт и последователното разрушение на Йерусалим и храма, и прекратяването на старозаветните жертви.
Мнозина по различни начини познали, че Той е обещаният Спасител. Източните мъдреци Го познали по звездата, която преди неговото раждане се появила на изток. Витлеемските пастири разбрали за Него от ангелите, които им възвестили, че в Давидовия град се родил Спасителя. Светите праведни Симеон и Анна Го познали по особено откровение от Светия Дух, когато Той на 40-я ден след раждането Си бил донесен в храма. Йоан Кръстител, по време на кръщението Му в река Йордан, Го познал по откровение, по слизането върху Христа на Светия Дух във вид на гълъб и по гласа на Бога Отец. „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е моето благословение”.
Подобен глас чули и апостолите Петър, Иаков и Йоан, при Преображението на Господа на планината Тавор, „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е моето благоволение; Него слушайте”. Освен това мнозина познали Спасителя по необикновената висота на Неговото учение и най-вече по чудесата, които Той вършел.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар