// Вие четете...

Роли в живота

Предателствата на учителите и образователната система.

Soc15„Какъвто учителят, такъв и ученикът.“

Предателствата на учителите и образователната система.

В едно разумно и морално устроено общество образованието има изключително важна и отговорна роля. Неговата задача е да предава на подрастващите много хилядолетия исторически опит на човечеството с неговите възходи и падения, свобода и робство, спокойни и революционни промени, заблуди и прозрения. Този обобщен опит съдържа цялата йерархия на човешките знания и умения, от най-абстрактните духовни, философски, религиозни, окултни и научни понятия, теории, концепции до най-практическите и прагматичните знания и умения, чрез които човек реализира целите и идеалите си. Задача на образованието е да дава, както на младите, така и на възрастните още и възникващите нови знания, разбирания и умения.
Очевидно образованието е проблем на целия живот на всеки човек и засяга всички възрасти и дейности.
Ядро на образователната дейност е формирането на правилна, научно издържана ценностна система, с правилна йерархия на ценностите в нея. Ядрото и фокусът на ценностната система е идеала, а неговите елементи са човешките цели. Така поставянето и реализирането на целите са ясна и важна задача на образованието в неговата пълнота.
Младите и възрастните трябва добре да разбират, че досегашната, вече старата и принадлежаща на миналото, цивилизация беше построена и водена от погрешна йерархия на ценностите. Висшите ценности в нея са материалното, парите, властта, низшите удоволствия, придобивани с всякакви средства. Това е и дълбоко аморалния девиз на досегашната цивилизация, а именно „целта оправдава средствата“. Поради всичко това цивилизацията стана потребителска, без духовна и егоистична, с дълбоко несправедлив световен ред. Поради това се и стигна до тоталната световна и българска криза, чийто изход се очертава като изключително жесток, ако навреме не променим мисленето, ценностите и поведението си.
Както младите, така и възрастните трябва още да разберат, че новата, необратимо идваща цивилизация има правилна йерархия на ценностите. Висшите сред тях са духовно морално социалните, развитието, реализирането и щастието на всеки човек, разгръщане на космическия му потенциал. Материалните ценности имат подчинена роля, но не подценена, без разрушителния лукс, недостижим за цялото човечество поради ограничените ресурси на планетата. Водещият Дух в новата цивилизация е сътрудничеството и взаимопомощта, в крайна сметка любовта. Към това обективно върви и старата цивилизация, защото дълбоките глобални промени, създадени от самата нея, могат да бъдат решени само чрез сътрудничеството между всички народи и правителства, защото вече по-големи печалби могат да се постигнат не чрез егоизма и конкуренцията, както досега, а чрез сътрудничеството, взаимопомощта и толерантността.
Съществена задача на образованието е и подготовката за реалния живот, с неговите истински и дълбоки проблеми и противоречия, както и с методите за тяхното решаване, които са творческите и евристичните методи с разнообразен характер и ефективност. Това изисква и отлични познания по човекознание, психология, общуване, дискусия, изисква умението, качеството емпатия, да усетиш и разбереш другия човек отвътре, да се вчувствуваш в неговото аз.
В подготовката за реалния живот много важен аспект е обръщането на поглед към бъдещето. То се крие в проблемите и противоречията на реалния живот, в неговите стари и нови понятия, теории, открития, изобретения, технологии и методи за дейност.
Изключително важно е, че образованието е подготовка за реалността и бъдещето, то е и част от тях. Значи като учебни дейности и задачи ще се включва решаването на разнообразни реални задачи, проблеми, противоречия, производства, дейности от практически, изследователски и художествен характер. В тях ще се натрупва безценен личен и обществен опит и знания, а и ще се получават приходи, ще се реализират малки и големи открития и изобретения, ще възникват евристични идеи, прозрения и методи.
Така творчеството, научно обосновано и насочено към разумни цели и идеали, ще води към много по-високо равнище на лично щастие.
На фона на тези и други истински цели и отговорности на образованието става ясно дълбокото предателство на учителите и всякакви преподаватели, във всички форми и степени на образованието. Те, като цяло, вече предават остарели знания и умения, изобщо нямат яснота и не правят нищо сериозно за формирането на правилна ценностна система, много малко говорят за творчеството, за смисъла на живота и битието, за дълбоките и истинските проблеми и противоречия и за техните истински причини, последици и опасности. В образованието не се говори за истината, за времето ни.
Така учителите и преподавателите като цяло се оказват хора на миналото, безотговорни относно истинските проблеми и опасности, пред които са изправени светът и България днес. Те са слуги на силните на деня, които очевидно не се занимават с истинските проблеми на човечеството и страната ни в навечерието на новата епоха.
Необходимостта от радикална образователна реформа е и очевидна, и спешно наложителна. Тя е по силите на българските учени и специалисти в образователната сфера и извън нея, стига нашите политици да се окажат на ниво, за да поискат да я реализират. Тази необходимост е свързана с възможно по-бързото излизане от икономическата и духовната ни криза, както и с формирането на бъдещето на България и народа ни. Тя е свързана и с възможността България да се превърне с примера си в това отношение, както в лидер, така и в световен духовен, културен, научен, туристически и здравен център. С примера си на съзнателен избор и реализиране на ценностите на новата цивилизация и култура.
Въпросът е, ще се събудят ли дейците на образованието у нас за истинската си роля и отговорност в навечерието на новата епоха? Ще бъдат ли стимулирани от всички майки и бащи, истински загрижени за бъдещето на децата си? Ще стане ли българското образование адекватно на истинските проблеми и опасности в настъпилия вече XXI век?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар