// Вие четете...

Роли в живота

Предатели на интересите на народа и държавата.

Soc8„Законите ловят мухите, а стършелите пускат. Един е законът за богатите, друг – за бедните“

Предатели на интересите на народа и държавата.

Трагичната картина в България е пряко и естествено следствие на егоизма на българските политици и парламента, на родените и укрепвани от тях корупция, престъпност, безотговорност и изобщо беззаконие.
Всички управляващи партии и политици само говорят за народа и обикновения човек, а фактически защитават само своите интереси. Нито една от управляващите партии и политици не прояви самокритичност и не призна грешките и престъпленията си, възстановявайки вредите от това след промените. Те единодушно създават условия за безнаказаност за престъпленията, както през така наречения тоталитарен период, така и за ограбването на държавата и обедняване на народа през сегашния преход, и това заради собственото си облагодетелстване с високи заплати и привилегии. Те единодушно отблъскват честната и професионална интелигенция, на по-способните от тях!
Така управляващите ни политици, едни повече, а други по-малко, станаха собственици на богати фирми и натрупаха предостатъчно богатства не само за своя си живот нататък, но и за няколко поколения напред. Това те направиха чрез най-компрометираните методи и средства на „демократичния” капитализъм.
Днес България се охарактеризира именно така: егоизмът на личности, мафии и партии, извършващи първоначалното натрупване на капитали с най-дивите средства, познати ни от човешката история било зад маската на закона, било извън него! Това е и манталитетът на този егоизъм: фразеология, лицемерие, лъжа, измами и насилие!
Некомпетентността на българския парламент и политиците в него и извън него лъха от цялостното им поведение и от конкретните им действия, изявления, неприети и изменяни закони.
Няма управляваща партия, освен една опозиционна, която да е направила компетентен стратегически анализ на държавата и света, на процесите и тенденциите в развитието им като цяло и в различните им сфери. Така те не стигнаха до очевидния вече извод, че нашата криза е само част от тоталната световна криза, дължаща се на изчерпването на предимствата на съвременната западна цивилизация и бързо вървяща към апогея си. Така те не видяха и главната парична за тази криза: абсолютизирането на значението на парите, печалбата, материалното, властта, нисшите удоволствия и силното подценяване на духовното, на социално – моралната природа на обществото и човека.
Управляващите ни политиците не направиха анализ и на развитието и пътя за развитие на нашата страна, на общото и специфичното в нейното състояние, на силните и слабите страни на българина и България.
Те даже не поставиха въпроса за изработване на българска национална концепция и стратегия за бъдещето, първата задача на компетентни и отговорни политици в нови условия!
За същата некомпетентност от най-висок ранг говорят и липсата на истинските приоритети в законодателната дейност на парламента, и приетите несъвършени закони, и бързо следващите ги промени и даже отмятания от тях, и хаоса и противоречията в системата ни от закони и надхвърлянето на правомощията от страна на институциите.
Друго силно доказателство за въпросната некомпетентност е поставянето на неполитизираната интелигенция в унизително и тежко положение, неизползването й в държавното управление, в различните сфери на обществения живот чрез поставянето й в трудни жизнени условия. Така елитът на нацията гасне, емигрира, дисквалифицира се, губи желанието да бъде обществено полезен.
Тази некомпетентност проличава и в неразбирането, и в непризнаването на печалния и очевиден факт, че България днес е страна на разгула на най-лошото от човешката история и опит, а именно от тоталитарния глобализъм и капитализъм, пазарната икономика, фасадната демокрация, религиите, престъпността.
Трябва да се подчертае, че нашите политици не защитават професионално националните ни интереси, а влагат своите усилия в защита на егоистичните си партийни и лични интереси. Поради което натрупват срещу себе си негативна енергия и отношение, които ще ги пометат от сцената на властта! През целия преходен период в България няма наказан политик за некомпетентност или за вредите които е нанесъл на страната и народа си.
Както вече се вижда, българските политици и парламент водят страната и народа по пътя на най-лошото от целокупния опит и на човечеството, и на България; обедняват народа и държавата, отслабват националната сигурност; не парират етническите и чужди домогвания; връзват държавата ни към чужди интереси и страни, към чужда и опасна за нас култура. Те обезсърчават и обезверяват хората в закона, справедливостта, разума, морала, демокрацията, човещината; отстраняват от обществото истинския елит и пропъждат активните и способните в чужбина; корумпират нацията, специалистите, жените; погубват младото поколение, развращават го с порнографски и криминални книги и филми, с ужаси, престъпления, убийства, корупция с калта от вестници, радио и телевизия. Те не виждат елементарната истина, че образованието, науката и културата трябва да бъдат стратегическите приоритети на парламента; не се борят с широкото навлизане на наркоманията и престъпността; разединяват нацията по всякакви начини – политически, имуществени, религиозни, етнически и т.н.; формират крайно погрешна ценностна система – за егоисти, наркомани, престъпници, богаташи и духовни бедняци. Освен това те не приемат отдавна и абсолютно необходими закони, в частност крайно нужното извънредно законодателство срещу престъпността, не осигуряват законността, справедливостта, принципността, уважението към ценността на човека, човешката култура и обществото.
Поради всичко това политиците ни постепенно обезценяват човешкия живот и достойнство, народните интереси и културното бъдеще на държавата и народа! Защото голямата част от политиците, депутатите и богаташите са номенклатура с изкривено мислене и ценности и престъпници от тоталитарния период и след него, те са ченгета, бивши и сегашни служители на специалните служби, доносници и криминални елементи от преди и сега.
Така се налага естественият извод, че без да сме се оправили от поредната национална катастрофа, ние уверено и бързо навлизаме в следващата национална катастрофа. Последната, за разлика от предишните, предопределя тъжно и нещастно вегетиране на държавата и народа ни за десетилетия напред. Ако не бъде изменен пътя на упадък, логично държавата България и българския народ ще изчезнат от лицето на Земята.
В края на 20 и началото на 21 в., когато човечеството прави труден избор и завой за навлизане в качествено нова епоха, нашите политици действат със средства отпреди няколко века и в името на цели от вече отминали времена – средства и цели, довели ни до сегашната тотална криза. Нужна ни е нова култура, чийто главни характеристики са водещата роля на духовно морално социалните ценности, интеграция на целия исторически опит на човечеството и разгръщане на творческия потенциал на всеки човек, чрез който всеки реализира целите и идеалите си и е щастлив.
След всичко казано до тук непринудено се налага изводът, че съвременните политици и парламент са предатели на основните интереси на народа и държавата ни!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар