// Вие четете...

Атмосфера

Практическо значение на далечината на видимост.

„Каква полза от звездите, ако свети луната.“

Практическо значение на далечината на видимост.

При разглеждане далечината на видимост на далечни обекти може да не се взема под внимание цветовия контраст тъй като прага на чувствителност на окото към цветовия контраст е по-голям от прага на контрастната чувствителност на окото. Между тези два прага е разположен така наречения ахроматичен интервал, в който далечината на видимост се определя само от прага на чувствителността на окото. С други думи цветовите различия престават да се възприемат преди обекта да стане невидим.
При отдалечаване от който и да е обект или фон на достатъчно голямо разстояние тяхната видима яркост се стреми към един и същ предел – насищаща яркост. Причината е, че собствената яркост на обекта и на фона се стремят към нула и остава само насложената яркост. Вследствие на това, всички тъмни обекти, чиито яркост е по малка от насложената (например гори, планини, сгради) при отдалечаване от тях стават по-светли и обратно светлите обекти, чиито яркост е по-голяма от насложената (осветени от Слънцето снежни полета и върхове) при отдалечаване от тях стават по-тъмни.
Някои примери, показващи как под влиянието на голяма насложена яркост обектите стават лошо различими или стават съвсем невидими. На нощното небе добре видимите звезди, през деня същите те са съвсем невидими. През деня върху светлината на звездите се наслагва по-голямата яркост на дневното небе. Ако се премахне този ярък фон, например наблюдателя се спусне в шахта или дълбок кладенец, то ярките звезди на открития участък от небето ще станат видими.
От тъмна стая добре се виждат къщи и други предмети на улицата, но щом включим светлина в стаята, условията на видимост на предметите на улицата съществено ще се влоши. Още един пример, който има голямо практично значение. Срещайки се два автомобила през нощта, единия шофьор включвайки фарове на дълги, вторият ще престане да вижда пътя и насрещния автомобил, поради заслепяване. Поради тази причина, правилата за движение при среща на два автомобила, предвиждат превключване на къси светлини.
Близки по физично съдържание явления се нарича ефект на белота или бяла тъмнина. Това явление се наблюдава преди всичко в полярните ширини при наличие на снежна покривка и еднородна плътна облачност. При тези условия се създават изключително голяма осветеност от разсеяна светлина (човек буквално ослепява), че контраста на наземните предмети заедно с фона силно се намалява или пропада съвсем. В такива условия пилотите не могат да се ориентират и напълно губят ориентация на местността.
В момент, когато видимия контраст с увеличаване на разстоянието до обекта се понижи на толкова, че да се изравни с прага на чувствителност на окото, обекта става невидим, тоест наблюдателя престава да го отличава от фона, то разстоянието до обекта се нарича реална далечина на видимост.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар