// Вие четете...

Атмосфера

Праг на светлинна чувствителност.

„Бързо отваряй очи, бавно отваряй уста.“

Праг на светлинна чувствителност.

Ако наблюдението за светлини се провежда визуално, то се създава осветеност от собствената светлина на обекта в зеницата на окото на наблюдателя. При увеличаване на разстоянието до светлината, създаваща тази осветеност, тя се понижава. На някакво разстояние осветеността в зеницата на окото на наблюдателя ще достигне такова минимално значение при което окото ще престане да вижда светлината. Тази минимална осветеност се нарича праг на светлинна чувствителност на окото към точков източник на светлина или по-кратко прагова осветеност на зеницата. Разстоянието до светещия обект в момента на изчезване на видимостта към него се нарича далечина на видимост на светлината. Осветеността на източника силно зависи от условията на наблюдение и характера на зрителната задача.
За точков източник понятието праг на опознаване не може да се приложи, има смисъл само по отношение опознаването на цвета на светлината. Значението на осветеността на източника е различно за различните цветове на светлина. При ниво на осветеност, приближаващо се до осветеността на светлината, всички цветни светлини, освен червената, се възприемат като бели или почти като бели. Ахроматичния интервал е особено голям за зеления цвят. Само в червената светлина той отсъства и поради това червените светлини при изчезване или откриване се възприемат като червени.
По нататък под осветеност на източника на светлина ще разбираме праг на откриване на бялата светлина. Значението на осветеността рязко нараства даже при съвсем малко увеличаване на общата яркост на фона, на който се проектира наблюдаваната светлина. След като човек е бил няколко часа на тъмно неговите очи придобиват удивително висока чувствителност към светлината.
В естествени условия минималното значение на осветеност на светилото в тъмна нощ има порядък 10-8 лк. При увеличаване на осветеността от нощна до дневна, тя нараства до 10-³ лк, тоест тя се увеличава на пет порядъка.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар