// Вие четете...

Поведенчески модели

„Правилно“ или „Погрешно“?

„Истината се изяснява постепенно, така както настъпва утрото.“

Кое е „правилно” и кое „погрешно”?

Въпросът за това, кое е правилно и кое е погрешно, няма нищо общо с религиозните, философските или етичните проблеми на априорната правота или погрешност. Тук главния обект сте вие и начинът по който схващанията ви за това, кое е правилно и кое е погрешно, пречат на щастието ви. Схващанията ви за правилно и погрешно са вашите универсални „би трябвало“. Вие може би сте възприели някои нездрави мнения, според които „правилно“ означава добро или справедливо, а „погрешно“ е лошо или несправедливо. Това е глупост. В този смисъл няма правилни и погрешни постъпки. Думата „правилно“ предполага сигурност, че ако извършите нещо по определен начин, непременно ще получите добри резултати. Със сигурност обаче такава зависимост не съществува. Затова трябва да свикнете с мисълта, че всяко решение носи нещо различно или по-ефективно, но в момента в който стане въпрос, кое е правилно и кое е погрешно, вие попадате в „капана” на „Аз винаги трябва да бъда прав”, „Ами ако хората са прави и нещата са неправилни, ще се чувствувам нещастен.“
Потребността ви да намерите правилния отговор може до известна степен да е свързана с нуждата от сигурност. Тя може да е проява на склонността ви да разполовявате или разделяте света на крайности например на черно и бяло, да и не, добро и зло, правилно и погрешно. Малко явления се вместват в тези категории, като повечето интелигентни хора обикалят из сивите зони и рядко спират в черната или бялата. Тази склонност на някои винаги да бъдат прави се проявява в брака и в други взаимоотношения между възрастните. Обсъжданията неизменно се превръщат в състезание, в което единият партньор е прав, а другият не е. Навсякъде само това се чува: „Винаги смяташ, че ти си правия“ и „Никога не признаваш, че може да си сгрешила“. Тук обаче няма прави и криви хора. Хората са различни и виждат нещата от различен ъгъл. Ако единият непременно трябва да бъде прав, единственият изход от положението е да се прекъсне общуването.
Изходът от тази клопка е да спрете да мислите в погрешните категории правилно и неправилно. Проблемът на повечето от мъжете е, че им се налага почти всеки ден да спорят с жените си за всяко нещо. Съветът към тях е следният: „Вместо да се опитваш да убедиш жена си, че е на погрешен път, разговаряй с нея без предварителни очаквания, как тя би трябвало да реагира. Щом като й позволиш да бъде различна от теб, ще преодолееш непрекъснатите разногласия, в които неуморно, но безуспешно се стремиш да излезеш прав.“ Така ще съумеете да се освободите от тази потребност да спорите и ще внесете повече разбирателство и обич в семейството си. Всевъзможните схващания за това, що е правилно и що е погрешно, са едни или други „би трябвало“. Те объркват живота ви, особено когато се сблъскат с потребността на друг човек от неговите собствени „би трябвало“.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар