// Вие четете...

Поведенчески модели

Правилно или законно?

„Живей, както живеят хората, и хората ще живеят като теб.“

Правилно или законно?

Дали е трудно да се вземат решения „И да, и не“. Може би и вие сте от тези хора, които трудно вземат решения, дори за дребни неща. Това е пряко следствие от склонността ни всичко да се разделя на правилно и погрешно. Нерешителността идва от желанието да бъдете прав, а с отлагането на избора се избавяте от тревожността, че избирате сам тогава, когато чувствате, че сте сгрешили. Отнемете ли правилността и погрешността на всяко решение, тъй като „правилното“ включва сигурност, взимането на решения става мълниеносно. Ако се опитвате да решите, кой колеж е най-подходящ, има опасност завинаги да останете демобилизиран, дори след като сте взели решение, защото ще се съмнявате, че решението ви може да е погрешно. Най-добре е да си кажете: „Подходящ колеж не съществува. Ако избера този, последиците ще бъдат едни, а ако избера онзи ще бъдат други.“ Нито един от двата не е подходящ, просто единият е различен от другия и не съществуват никакви гаранции, независимо дали човек ще постъпи в единия или другия, или пък в някой друг. По същия начин можете да облекчите своята „нерешителност“, като престанете да преценявате всички възможни резултати, като правилни и погрешни, добри или лоши, или пък по-добри и по-лоши. Те просто са различни. Ако си купите тази рокля, която харесвате, ще изглеждате по начин, който ще е различен, но не по-добър от начина, по който ще изглеждате в онази рокля. Откажете се от тези неточни и само разрушаващи схващания за правилност и погрешност и ще установите, че вземането на решение е просто въпрос на преценка, кои последствия бихте предпочели в даден настоящ момент. Ако отначало решите да съжалявате за взетото решение, вместо да решите, че съжалението е пилеене на време, тъй като ви кара да живеете в миналото, в следващия си настоящ момент просто ще решите да вземете друго решение и неговите последици ще бъдат различни от последиците на първото решение. Но никога не се опитвайте да делите решенията на правилни и погрешни.
Няма нещо, което да е по-значимо от друго нещо. Детето, което събира мидени черупки, не извършва нещо по-редно или по-нередно от президента на коя да е фирма. Те просто са различни – нищо повече.
Може би смятате, че погрешните схващания са нередни и не би трябвало да се изказват на глас, докато правилните схващания трябва да се насърчават. Може би казвате следното на децата, приятелите или съпруга си: „Не си струва човек да казва или да прави нещо, ако не го казва или прави правилно.“ Тук обаче дебне заплаха. Това авторитарно становище ще се изроди в тоталитарно, ако се разпростре в национални и международни мащаби. Кой решава, кое е правилно? На този въпрос никога не може да се даде задоволителен отговор. Правото не решава дали нещо е погрешно, а само дали е законно. „Никога не можем да бъдем сигурни, че мнението, което се стремим да задушим е погрешно, а и да бяхме сигурни, пак би било погрешно да го задушим.“
Ефективността ви не се измерва със способността ви да правите правилен избор. Емоционалното ви състояние след даден избор е много по-значим барометър на личната ви цялостност в настоящия момент, тъй като правилният избор представя всички онези „би трябвало“, които вие се опитвате да отстраните. Новият начин на мислене ще ви бъде полезен в две насоки: – първо, ще се освободите от безсмислените „би трябвало“ и ще се насочите в по-голяма степен навътре; и второ, ще откриете, че вземането на решение е по-лесно, когато нещата не се делят на погрешните категории правилно и неправилно.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар