// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Права за свобода на мисълта, съвестта и религията.

„Добродетелта стои по средата, далеч от крайностите.“

Права за свобода на мисълта, съвестта и религията .

„Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва правото да смени религията или убежденията си, както и свободата да изповядва религията или убежденията си, индивидуално или колективно, публично или частно, чрез обучение, обреди, богослужения и ритуали.“ Това е написано в чл.18 на „Всеобщата Декларация за Правата на Човека”.
Казаното по-горе звучи добре, но сред нас има хора, които вярват и действат според изискванията и повелите на нехристиянски религиозни общности. В нашата страна официалната религия е православното християнство, но има и други общности от хора, които споделят и изповядват други религиозни вярвания. Има и такива общности от хора, чийто религиозни вярвания се определят като антихристиянски, тоест християнството ги определя като ерес. Тези хора не споделят християнските ценности, те в своята си дейност не се ръководят от християнските добродетели, а от считаните за смъртни грехове.
Православната църква определя като смъртни грехове следното човешко поведение: ерес, разкол, отстъпление от християнската вяра, богохулство, вълшебство и магьосничество, човекоубийство и самоубийство, блудство, прелюбодеяние, противоестествени блудни грехове, пиянство, светотатство, грабеж, кражба и всяка жестока обида. Словото Божие ни открива греховните страсти, които живеят и действат в нашата повредена природа, открива ни всички техни хитрости, разобличава злобата, когато тя, за да ни измами се прикрива под маската на добродетелта, и ни научава да се борим с живеещия в нас грях. Словото Божие ни показва козните и замислите на искащия да ни погуби враг – дявола; то ни учи как да отблъскваме лукавите му стрели.
Разглеждането на тези въпроси нямат за цел да информират и да рекламират опасни за нашето християнско общество секти, нито пък да се насажда някаква вражда между хората заради техните религиозни вярвания и разбирания. Целите на тези публикации са хората да научат за същността на ценностната система на тези религиозни общности. Хората трябва да знаят, за да са в състояние да направят правилния избор за своя модел на поведение.
Какво всъщност означава правилен избор на модела на поведение? Има две категории към които могат да бъдат причислени действията на отделния човек, а именно, добро и зло. Оценката може да бъде едната или другата, зависи от гледната точка от която се оценяват действията на човека до нас или пък става въпрос за самите нас.
Религиозната принадлежност ни дава основание за моралната оценка на случващото се в нашия живот. Ако принадлежим към християнско общество ние най-малкото ще се опитваме да спазваме десетте божи заповеди или да не извършваме някой от смъртните грехове, тоест да не вършим „зло” към никое човешко същество, но ако принадлежим към някоя друга религиозна общност, която според чийто религиозни вярвания се определят като антихристиянски, то същото това „зло” може да бъде определено като „добро”. И обратното, вършейки добри дела към другите, може да се окаже, че вредим на самите себе си. Тогава къде е истината?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар