// Вие четете...

Водните маси

Понятие за премесване

В океана непрекъснато вървят процеси, изменящи вертикалното и хоризонтално разпределение на неговите физико химични характеристики, като поглъщане и излъчване на топлина, валежи и изпарения, замръзване и топене, постъпление на прясна вода от сушата и в някаква степен живот на организмите.
Тъй като тези процеси не са еднакви в различните части на океана, както и на различните дълбочини, с тях са свързани неравномерното разпределение на физическите му характеристики, и следователно възникване на хоризонтални и вертикални градиенти на същите тези характеристики.
Появата на градиенти предизвикват други процеси, насочени към изравняване на физическите характеристики и така нареченото премесване.
Премесването се определя, като молекулярно, конвективно и турбулентно.
Молекулярното премесване е обосновано от хаотично топлинно движение на молекулите, проникващи от слой в слой и предизвикващо изравняване на физическите свойства, както във вертикално, така и в хоризонтално направление. Такова премесване може да се наблюдава в чист вид, в неподвижна вода или в условия на по слойно и спокойно движение във вид на паралелни струи, наречени ламинарни.
Но при движението си водите на океана (течения, вълнение, приливи) при определени условия губят своята динамична устойчивост, вследствие на което градиентите на скоростта на движение на частиците се увеличава, възникват вихри и ламинарният режим на движение преминава в турбулентен.
Турбулентното движение се отличава от ламинарното с отсъствието на плавни, ясно очертани линии на тока, не последователност в полето на скоростта, във времето и пространството, водещо до премесване на струите.
Конвективното премесване възниква при понижение на плътността на водата с увеличаване на дълбочината, то протича само във вертикално направление и не зависи от това, дали слоят на премесване се намира в движение или не. Конвективно премесване може да се наблюдава, както заедно с турбулентното, така и независимо от него.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар