// Вие четете...

Атмосфера

Поляризация на разсеяната светлината в атмосферата.

V43„По-добре да мълчиш хубаво, отколкото да говориш лошо.“

Поляризация на светлината, разсеяна от атмосферата.

Максимална поляризация на разсеяната светлина се наблюдава в направления перпендикулярни на падащата светлина, но степента на поляризация никога не достига 100%. Причини за снижения на поляризацията се явява така наречената деполяризиращи фактори, постоянно действащи в атмосферата, като многократното и аерозолно разсейване на светлината, анизотропия на строежа на молекулите и други.
Степента на поляризация на небосвода е равна на нула по направление на Слънцето и на анти соларната точка, а максимума на поляризация се наблюдава в слънчевия зенит.
В действителност картината на разпределение на поляризацията на небосвода е значително по-сложна. На небето има не две, а четири точки в които степента на поляризация е равна на нула, наречени неутрални.
Разстоянието на неутралните точки от Слънцето и анти соларната точка се изменя от 12 до 30° в зависимост от височината на Слънцето, прозрачността на атмосферата, албедото на постилащата повърхност и дължината на светлината вълна.
При увеличаване на мътността на атмосферата или албедото на постилащата повърхност, а също и при приближаване на Слънцето към хоризонта, неутралните точки се отдалечават от Слънцето и анти соларната точка.
В близост на Слънцето и анти соларната точка (между съответните неутрални точки) електрическия вектор се разполага в плоскостта на разсейване, тоест под ъгъл 90°, това е така наречената отрицателна поляризация. В останалите точки на вертикала на Слънцето поляризацията е положителна, тоест електрическия вектор лежи в плоскост перпендикулярна на разсейването.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар