// Вие четете...

Въпроси за времето

Плоска, кълбовидна и формована мълния.

„Опитът няма общо училище, той учи учениците си по отделно.“

Плоска, кълбовидна и формована мълния.

Плоската мълния е сумарен ефект от голям брой коронарни разряди на облачни елементи, предизвикващи червеникаво безшумно светене на значителна дебелина от буреносния облак.
Кълбовидната мълния се отнася към най-загадъчните и малко изучени явления. Диаметърът им на земната повърхност е 10 – 15 см, продължителността на съществуване е от части от секундата до няколко минути, скорост на движение (често по протежение на добре проводящи предмети) е няколко метра в секунда, цвят – бял или червеникав. При движение кълбовидната мълния издава жужащ или съскащ звук, изчезването й е съпроводено или със слаб трясък, или със силен взрив и сноп искри.
За произхода на кълбовидната мълния са изказани само хипотези. Според една от тях кълбовидната мълния е кълбовиден вихър на смес от частици прах и дим от химически активни газове. Вихърът е изцяло електрически неутрален и е способен на продължително самостоятелно съществуване. Способността на кълбовидната мълния да обхожда различни препятствия се обяснява с ефекта, наблюдаван при движението на кълбовидни пръстени. Взрива на кълбовидната мълния е вследствие на съществуването на горен и долен предел на концентрация на различни вещества при които те реагират едни с други или пък престават да реагират. Химическата реакция, случваща се като верижен процес с огромна скорост обяснява и взрива на мълнията.
Разбира се, че тази хипотеза не обяснява от къде е енергията на кълбовидната мълния, Вътрешната й енергия е съвършенo не достатъчна за произвеждания от нея ефект. Твърди се, че източник на нейната енергия са радио излъчванията в метровия и дециметровия диапазон, възникващи при атмосферните разряди. Кълбовидни мълнии възникват под влиянието на мощен колебателен процес в електрическото поле на облака или близо до земната повърхност. Като съществен довод за радиовълновия й произход служи характера на нейното движение – способността й да прониква в помещения през комина, цепнатини, понякога по проводници, неочаквано се появява около телефоните апарати и даже в херметизирани реактивни самолети. Взрива на мълнията протича при внезапно прекратяване подвеждането на енергия – възниква явлението известно с названието разпадане на сфера на разреден йонизиран въздух.
Формована мълния, това е няколко десетки образования с кълбовидна форма, разполагащи се по протежение на канала на линейната мълния, като разстоянието между тях е 1 м, диаметърът е няколко сантиметра, а времето на съществуване не надвишава 1 с.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар