// Вие четете...

Морал и Православие

Пета Божия заповед.

„Когато детето прилича на бащата, то сваля съмнението от майката.“

Пета Божия заповед.

Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята. Петата заповед предписва следните задължения по отношение на родителите:
1. Да ги почитаме.
2. Да им се покоряваме.
3. Да се грижим за тях и да им помагаме в болест и старост.
4. След смъртта им, също както и през живота им, да се молим за спасението на техните души и точно да изпълним техните завещания, които не противоречат на Божия и гражданския закон.
Колкото е лесно и естествено да обичаме и почитаме родителите си, на които дължим живота си, толкова тежък е грехът на непочитанието. Затова в Мойсеевия закон за злословие против бащата или майката се налагало смъртно наказание. Към заповедта за почитание на родителите е дадено обещанието за благополучен и дълъг живот, защото очевидната награда още повече подбужда към изпълнение на тази заповед, върху която се гради редът на семейния и на обществения живот.
Горното обещание може да се изпълнява чрез примерите на древните патриарси, или праотци, които ни показват, че Бог дава особена сила на родителското благословение. „Бащина благословия утвърдява домовете на децата”. Бог, съгласно премъдрия Си и праведен промисъл, на земята особено пази живота и устройва благополучието на тези, които почитат родителите си, и като съвършена награда за съвършената добродетел им дарува безсмъртен и блажен живот в Небесното Отечество.
В заповедите, които изискват любов към ближните, на първо място се споменава за родителите, защото те естествено са ни най-близки от всички. В тази заповед под „родители” се разбират всички, които са вместо родители за нас. За нас вместо родители са:
1. Държавната власт и Отечеството, защото държавата е голямо семейство, в което ние всички сме деца на нашето отечество.
2. Пастирите и духовните учители, защото те чрез учението и тайнствата ни раждат за духовен живот и ни възпитават в него.
3. По-големите по възраст.
4. Благодетелите.
5. Началниците.
В Свещеното Писание е писано за почитане на държавната власт следното „Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба”. „Затова трябва да се подчиняваме, и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест”. „Бой се, синко, от Господа и от царя; с размирници се не събирай”. „Отдайте, прочее, кесаревото касарю и Божието Богу”. „От Бога се бойте, царя почитайте”. Любовта ни към Отечеството се простира до готовността да жертваме живота си за него.
В Свещеното Писание за почитта към пастирите и духовните учители се казва „Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят, бдят за вашите души, – та с радост това да вършат, а не с въздишки, понеже туй не е полезно за вас”.
За почитането на по-старите по възраст апостол Павел пише на Тимотея „Старец не укорявай, а увещавай го, като да ти е баща; по-младите пък, като да са ти братя, старите жени – като майки”. „Пред побеляла глава ставай, почитай лицето на стареца и бой се от Господа, твоя Бог”. Благодетелите трябва да се почитат като родители по примера на Самия Господ Исус Христос, „Който се покорявал на Йосифа”, въпреки че Йосиф не Му е родител, а само възпитател.
Началниците също трябва да се почитат след родителите, но като тях, а това са: – 1. Началниците в училищата и учителите, които се грижат за нашето възпитание; – 2. Гражданските началници, които ни пазят от обществени безпорядки и неуредици; – 3. Съдиите, които ни защитават със силата на закона; – 4. Военните и полицаите, на които гражданската власт поверява запазването и защитата на обществената безопасност от враговете.
За задълженията ни по отношението на различните видове началници Свещеното Писание ни казва „Отдайте всекиму, каквото сте длъжни: комуто данък – данък; комуто берия – берия; комуто страх – страх; комуто чест – чест”. А за подчинението на служителите и работниците към господарите им се казва „Вие, рабите, бъдете послушни на вашите по плът господари със страх и трепет, в простотата на сърцето си, както на Христа, не със слугуване само за очи като човекоугодници, а като Христови раби, изпълнявайки от душа волята Божия”. „Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си – не само на добрите и кротките, а и на опърничавите”.
За задълженията на родителите към техните деца Свещеното Писание ни предписва „И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне”. А за задълженията на пастирите към духовното паство се казва „Пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате не принудено, а доброволно и богоугодно, не заради гнусна корист, но от усърдие, и не като господарувате над причта (християнската община), а като давате пример на стадото”. За задълженията на началниците и властниците пък е казано „Вие, господарите, отдавайте на робите си справедливото и дължимото, като знаете, че и вие имате Господар на небесата”.
Ако родителите или началниците поискат нещо, което противоречи на вярата или Божия закон трябва да им се каже, както апостолите са казали на юдейските началници „Съдете, дали е справедливо пред Бога – вас да слушаме повече, нежели Бога”. И трябва да се претърпи за вярата и Божия закон всичко, каквото и да последва. Качеството, което изисква изпълнението на тази заповед е добродетелта на послушанието.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар