// Вие четете...

Истината е в избора

Перспектива ли е алтернативата?

На пръв поглед въпроса изглежда като безсмислен или да кажем малко „откачен”, но до сега нали точно това определяхме. Какво значи перспектива, дали не е онова чувство, което всеки от нас е изпитвал при липсата на всяка възможност за изход от създалата се ситуация, а може би е липса на идея?

Всеки би си казал, „нямам никаква идея, тая работа е не перспективна и т.н.”, но при такова мислене, може ли да се намери решение, ами ние нямаме даже идея, а как в такъв случай бихме направили своя избор, тоест ние сами се обричаме на провал.

Какво обаче би станало, ако имаме само една идея?

Голяма част от нас просто се спират, намирайки едно единствено решение, един единствен отговор на въпрос, който ни вълнува. На практика появата на идея ни дава възможност да видим в перспектива решението на проблема, но дава ли ни възможност да направим правилния избор.
Подходът от типа „един отговор, едно решение” е удовлетворителен, но почти е сигурно, че този подход не ни дава алтернатива, тоест на практика ние имаме перспектива, но нямаме алтернатива. При това положение ние не можем да направим своя сравнителен анализ за да изберем. Много често първата идея е и нашето решение, не е задължително, то да е най-лошото, но за да можем да го оценим на нас ни трябват още идеи и още модели. Избор може да се прави тогава, когато имаме възможност да го направим, а това е възможно, ако намерим алтернативни решения.

Да, перспектива ли е алтернативата, ами във всички случаи всяка алтернатива ще е перспектива, защото ще имаме повече от една възможност, ще имаме възможност да направим своя избор.

Животът е пълен с неизброими варианти и възможности за избор и ние трябва да ги търсим, чрез прилагане на творческия подход и използвайки нашето въображение.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар